მეგალაბის შესახებ


 მეგალაბი კავკასიის რეგიონში ყველაზე დიდი მულტიპროფილური ლაბორატორიაა. რომელიც აერთიანებს კლინიკურ და პათოლოგიურ დეპარტამენტებს. ლაბორატორია შექმნილია JCI (Joint Commission International) სტანდარტის შესაბამისად, რომელიც წარმოადგენს სამედიცინო დაწესებულებების აკრედიტაციის უმაღლეს ორგანოს ამერიკის შეერთებულ შტატებში.
   მეგალაბი გახდა პირველი სამედიცინო ლაბორატორია ამიერკავკასიაში რომელმაც 2022 წლის 24 ივლისს JCI აკრედიტაცია მიიღო
   ლაბორატორიის შექმნაში მონაწილეობა მიიღეს უცხოელმა პარტნიორებმა, რომლებიც მომავალშიც აქტიურად გააგრძელებენ ხარისხის განვითარების და შენარჩუნების პროცესში მონაწილეობას.
   მეგალაბი წარმოადგენს ლაბორატორიულ ჰიპერმარკეტს, რომელიც მუდმივად ზრუნავს კადრების კვალიფიკაციის ამაღლებაზე სხვადასხვა საერთაშორისო თუ ადგილობრივი ტრეინინგების დახმარებით. ამასთან, მეგალაბი ხელს უწყობს შემდეგი თაობების აღზრდას, სტუდენტების და რეზიდენტების განათლებას და მათ დასაქმებას, კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის განვითარების ფარგლებში.
    2019 წლის იანვრიდან ლაბორატორიასთან უკვე თანამშრომლობს 100-ზე მეტ სამედიცინო დაწესებულება, მათ შორის, წამყვანი ჰოსპიტალები. დღეს უკვე მეგალაბი ემსახურება დღეში 3000-ზე მეტ პაციენტს.


მისია


მეგალაბი ქვეყნის ლიდერი და რეგიონული მოთამაშე, პაციენტზე ორიენტირებული, ყველაზე მასშტაბური დიაგნოსტიკური, საგანმანათლებლო, სამეცნიერო ინოვაციური ცენტრი.

ხედვა


მეგალაბის მიზანია გახდეს საერთაშორისოდ აღიარებული რეფერენს ლაბორატორია, გაიზარდოს ცნობადობა, მოიპოვოს და შეინარჩუნოს პაციენტების ნდობა. ჩვენ გვსურს საქართველოს მოსახლეობისთვის და ამიერკავკასიისთვის დავნერგოთ ის იშვიათი მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული სერვისები, რომელიც აქამდე არ იყო ხელმისაწვდომი.

ღირებულებები


  • გუნდურობა
  • კმაყოფილი პაციენტი
  • კმაყოფილი თანამშრომელი
  • მუდმივი განვითარება

ჩვენი პარტნიორები

დაზღვევა

მეგალაბი პირველი მულტიპროფილური ლაბორატორიაა საქართველოში, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს კლინიკურ და პათომორფოლოგიურ დეპარტამენტებს.