კლინიკური ლაბორატორია


მეგალაბში ფუნქციონირებს ულტრათანამედროვე, სრულიად ავტომატიზირებული, მაღალტექნოლოგიური აპარატურები : Siemens Healthineers, Sysmex, BioMerieux, Abbott Architect, Fisher Scientific, Analyticon, Applied Biosystems, Beckman Coulter, Cepheid,  D-tek ,Euroimmun, Radiometer, Sebia, Thermo scientific, Zeis, LEIKA, Life Sciences და სხვა; 
მათი შესაძლებლობები აღემატება ყოველდღიურად 20 000 სხვადასხვა პროფილის ტესტის შესრულებას.
2019 წლის იანვრიდან მეგალაბინლაბორატორიული კვლევების დიაგნოსტიკის სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობს მთელი საქართველოს რეგიონის 100-მდე სამედიცინო დაწესებულებასთან, მათ შორის, რეგიონის წამყვან ჰოსპიტალებთან.
ულტრათანამედროვე მეთოდებით დიაგნოსტიკა მოიცავს, შემდეგ ლაბორატორიული კვლევის მიმართულებებს: ბიოქიმია, იმუნოლოგია, ჰემატოლოგია, ჰემოსტაზი, იმუნობლოტინგი, ელექტროფორეზი, გამდინარე ციტომეტრია, ბაქტერიოლოგია, მოლეკულური პჯრ და გენეტიკური დიაგნოსტიკა, მორფოლოგია, იმუნოჰისტოქიმია, ციტოლოგია.
ლაბორატორია შექმნილია JCI (Join Commission International) სტანდარტით, რომელიც წარმოადგენს სამედიცინო დაწესებულებების აკრედიტაციის უმაღლეს ორგანოს ამერიკის შეერთებულ შტატებში.
მეგალაბში მოქმედებს შიდა და გარე ხარისხის კონტროლის საერთაშორისოდ აღიარებული სისტემა;
ლაბორატორიული კვლევების ხარისხის შიდა კონტროლი მიმდინარეობს სტანდარტული საკონტროლო მასალითა და ანალიზატორების ინსტრუქციაში მითითებული სიხშირით.
მეგალაბი რეგულარულად ახორციელებს ხარისხის განვითარების და შენარჩუნების პროცესს ისეთ საერთაშორისო ბრენდ კომპანიებთან, როგორიცაა:  RFB-Referenzinstitute für Bioanalytik, INSTAND, RIQAS, LABSCALA, ESFEQA, LabPON.


სისხლის საერთო ანალიზი (CBC+Diff; ESR)

კლინიკური ლაბორატორია

20,00

გაზების და ელექტროლიტური ბალანსის მაჩვენებლების განსაზღვრა სისხლში

კლინიკური ლაბორატორია

25,00

ელექტროლიტური ბალანსის მაჩვენებლების განსაზღვრა სისხლში (Na, K, Ca+)

კლინიკური ლაბორატორია

25,00

შარდის საერთო ანალიზი

კლინიკური ლაბორატორია

15,00

ჰეპატიტ С–ს მარკერი Anti-HCV ( სწრაფი, მარტივი მეთოდით) განსაზღვრა სისხლში

კლინიკური ლაბორატორია

15,00

თირეოტროპული ჰორმონის განსაზღვრა სისხლში (TSH)

კლინიკური ლაბორატორია

30,00

ლიპიდების განსაზღვრა სისხლის შრატში (მოიცავს T. Chol, Tg ,LDL, HDL, VLDL, AL)

კლინიკური ლაბორატორია

55,00

კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში

კლინიკური ლაბორატორია

15,00

ღვიძლის ფუნქციური სინჯები (მოიცავს ALT,AST,GGT,ALP,BIL T/D)

კლინიკური ლაბორატორია

55,00

I და T ტროპონინების განსაზღვრა სისხლში ( რაოდენობრივი)

კლინიკური ლაბორატორია

70,00

C–რეაქტიული ცილის განსაზღვრა სისხლის შრატში (რაოდენობრივი/ნახევრადრაოდენობრივი)

კლინიკური ლაბორატორია

20,00

ერითროციტების ანტიგენების ძირითადი სისტემების განსაზღვრა (ABO სისტემის და რეზუს ფაქტორის განსაზღვრა)

კლინიკური ლაბორატორია

25,00

გლუკოზის განსაზღვრა სისხლში და სისხლის შრატში (ანალიზატორზე)

კლინიკური ლაბორატორია

15,00

პროთრომბინის (თრომბოპლასტინის) დროის განსაზღვრა სისხლში ან პლაზმაში (PT)

კლინიკური ლაბორატორია

15,00

საერთაშორისო ნორმალიზებული შეფარდების (INR) განსაზღვრა INR: International normalized ratio (PT/INR)

კლინიკური ლაბორატორია

15,00

კოაგულოგრამა -ჰემოსტაზის გამოკვლევა (PT,PI,INR,APTT,TT,FIBR)

კლინიკური ლაბორატორია

22,00

25-OH ვიტამინის D-ს განსაზღვრა სისხლში

კლინიკური ლაბორატორია

60,00

თიროქსინის თავისუფალი ფრაქციის განსაზღვრა სისხლში (free T4)

კლინიკური ლაბორატორია

30,00

შარდოვანას განსაზღვრა სისხლის შრატში

კლინიკური ლაბორატორია

19,00

ჰეპატიტ В–ს მარკერი HBsAg ( სწრაფი, მარტივი მეთოდით) განსაზღვრა სისხლში

კლინიკური ლაბორატორია

15,00

ალანინამინოტრანსფერაზის განსაზღვრა სისხლში (ALT)


კლინიკური ლაბორატორია

15,00

ქალის სასქესო ორგანოების გამონადენის გამოკვლევა

კლინიკური ლაბორატორია

19,00

აივ ინფექციის მარკერი Anti- HIV1/2 (სწრაფი მარტივი მეთოდით) განსაზღვრა სისხლში

კლინიკური ლაბორატორია

19,00

ასპარტატამინოტრანსფერაზის განსაზღვრა სისხლში (AST)

კლინიკური ლაბორატორია

15,00

საერთო ქოლესტერინის განსაზღვრა სისხლის შრატში T.CHOL

კლინიკური ლაბორატორია

15,00

I და T ტროპონინების განსაზღვრა სისხლში (თვისობრივი )

კლინიკური ლაბორატორია

30,00

ანტისხეულები თირეოიდული პეროქსიდაზის მიმართ (anti TPO)

კლინიკური ლაბორატორია

35,00

რკინის განსაზღვრა სისხლის შრატში

კლინიკური ლაბორატორია

20,00

საერთო კალციუმის განსაზღვრა სისხლში

კლინიკური ლაბორატორია

20,00

ალბუმინის განსაზღვრა სისხლის შრატში

კლინიკური ლაბორატორია

15,00

სისხლის კულტივაცია, იდენტიფიკაცია, მგრნობელობა- ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა

კლინიკური ლაბორატორია

90,00

საერთო ცილის განსაზღვრა სისხლის შრატში

კლინიკური ლაბორატორია

15,00

ALT და AST განსაზღვრა სისხლში


კლინიკური ლაბორატორია

25,00

პროლაქტინის განსაზღვრა სისხლში (Prol)

კლინიკური ლაბორატორია

25,00

საერთო ბილირუბინის განსაზღვრა სისხლის შრატში T.BIL

კლინიკური ლაბორატორია

12,00

ჰომა-ინდექსის განსაზღვრა

კლინიკური ლაბორატორია

50,00

ფიბრინის დეგრადაციის პროდუქტების განსაზღვრა (D-დიმერი)

კლინიკური ლაბორატორია

45,00

საერთო პროსტატ-სპეციფიური ანტიგენის განსაზღვრა სისხლში

კლინიკური ლაბორატორია

35,00

ლიაზების განსაზღვრა სისხლში ( ალფა ამილაზას განსაზღვრა)

კლინიკური ლაბორატორია

20,00

იმუნოგლობულინიE ( IgE ) - ს განსაზღვრა სისხლში

კლინიკური ლაბორატორია

35,00

სხვა ჰორმონების განსაზღვრა (ადამიანის ქორიონგონადოტროპული ჰორმონი-beta HCG)

კლინიკური ლაბორატორია

35,00

რევმატოიდული სინჯების განსაზღვრა (მოიცავს CRP, ASLO, RF)

კლინიკური ლაბორატორია

40,00

ანტისხეულები თირეოგლობულინის მიმართ (anti TG)

კლინიკური ლაბორატორია

45,00

კონიუგირებული ბილირუბინის განსაზღვრა სისხლის შრატში - D.BIL

კლინიკური ლაბორატორია

12,00

რეზუს ანტისხეულების განსაზღვრა

კლინიკური ლაბორატორია

25,00

თრომბოპლასტინის აქტივირებული ნაწილობრივი (პარციალური) დროის განსაზღვრა (aPTT)

კლინიკური ლაბორატორია

15,00

ანტისტრეპტოლიზინი O-ს განსაზღვრა სისხლში ( რაოდენობრივი/ნახევრადრაოდენობრივი)

კლინიკური ლაბორატორია

19,00

ცილის განსაზღვრა შარდში

კლინიკური ლაბორატორია

20,00

გამაგლუტამატტრანსფერაზის განსაზღვრა სისხლში (gGT)

კლინიკური ლაბორატორია

15,00

ფერიტინის განსაზღვრა სისხლის შრატში

კლინიკური ლაბორატორია

45,00

ინსულინის განსაზღვრა სისხლში

კლინიკური ლაბორატორია

35,00

გლუკოზა ტოლერანტობის ტესტი


კლინიკური ლაბორატორია

25,00

ტესტოსტერონის თავისუფალი ფრაქციის განსაზღვრა სისხლში (free Testo)

კლინიკური ლაბორატორია

40,00

საშოს ნაცხში B ჯგუფის სტრეპტოკოკის კულტივაცია და მგრძნობელობა

კლინიკური ლაბორატორია

90,00

თიროქსინის განსაზღვრა სისხლში (T4)

კლინიკური ლაბორატორია

35,00

ნახველის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე

კლინიკური ლაბორატორია

90,00

მაგნიუმის განსაზღვრა სისხლში

კლინიკური ლაბორატორია

15,00

განავლის საერთო ანალიზი

კლინიკური ლაბორატორია

15,00

დეჰიდროეპიანდროსტერონ-სულფატის განსაზღვრა სისხლში (DHEA-S)

კლინიკური ლაბორატორია

35,00

პროგესტერონის განსაზღვრა სისხლში

კლინიკური ლაბორატორია

30,00

C-პეპტიდის განსაზღვრა სისხლში

კლინიკური ლაბორატორია

40,00

კა-125 (კარბოჰიდრატული ანტიგენის - СА-125) განსაზღვრა სისხლში

კლინიკური ლაბორატორია

35,00

ურეთრალური ნაცხის ბაქტერიოსკოპია (გონოკოკი, ტრიქომონა, სოკო, ბაქტერიები, სხვა)

კლინიკური ლაბორატორია

20,00

ესტრადიოლის განსაზღვრა სისხლში (E2)

კლინიკური ლაბორატორია

30,00

თავისუფალი 3-იოდთირონინის განსაზღვრა სისხლში ( free T3)

კლინიკური ლაბორატორია

25,00

ტესტოსტერონის განსაზღვრა სისხლში (testo)

კლინიკური ლაბორატორია

35,00

17-ჰიდროქსიპროგესტერონის განსაზღვრა სისხლში (17-OH Prog.)

კლინიკური ლაბორატორია

35,00

გესტაციური დიაბეტის სკრინინგი (მცირე ტესტი)

კლინიკური ლაბორატორია

20,00

ფოსფორის განსაზღვრა სისხლში

კლინიკური ლაბორატორია

19,00

ხახის ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე

კლინიკური ლაბორატორია

90,00

მარტივი ჰერპეს ვირუსის Ig G (Herpes simplex virus I&II Ig G)განსაზღვრა სისხლში (იფა-მეთოდით)

კლინიკური ლაბორატორია

35,00

ეპშტეინ-ბარის (EBV) საწინააღმდეგო ანტისხეულების IgM განსაზღვრა სისხლში (იფა-მეთოდით)

კლინიკური ლაბორატორია

45,00

ტუტე ფოსფატაზის განსაზღვრა სისხლში

კლინიკური ლაბორატორია

22,00

მალუტეინიზირებელი ჰორმონის განსაზღვრა სისხლში (LH)

კლინიკური ლაბორატორია

35,00

ქლამიდია ტრაქომატისის- Ig G (Chlamydia trachomatis) განსაზღვრა სისხლში (იფა-მეთოდით)

კლინიკური ლაბორატორია

25,00

სისხლის განსაზღვრა განავალში

კლინიკური ლაბორატორია

15,00

კანცერო-ემბრიონალური ანტიგენის განსაზღვრა სისხლში

კლინიკური ლაბორატორია

35,00

ანტისხეულები IgG რევმატოიდული ფაქტორის (Fc) მიმართ (RF- რაოდენობრივი/ნახევრადრაოდენობრივი)

კლინიკური ლაბორატორია

20,00

მარტივი ჰერპეს ვირუსის Ig M (Herpes simplex virus I&II Ig M) განსაზღვრა სისხლში (იფა-მეთოდით)

კლინიკური ლაბორატორია

35,00

ფოლიკულმასტიმულირებელი ჰორმონის განსაზღვრა სისხლში (FSH)

კლინიკური ლაბორატორია

25,00

შარდმჟავას განსაზღვრა სისხლის შრატში

კლინიკური ლაბორატორია

19,00

უმარტივესების გამოვლენა ნატიურ პრეპარატებში (დემოდეკოზი)

კლინიკური ლაბორატორია

12,00

პროკალციტონინის განსაზღრა სისხლში (ნახევრად- რაოდენობრივი PCT)

კლინიკური ლაბორატორია

40,00

ანტისხეულები თირეოტროპინის რეცეპტორის მიმართ (anti TRAB)

კლინიკური ლაბორატორია

90,00

კა-15-3 (კარბოჰიდრატული ანტიგენის - СА-15-3 ) განსაზღვრა სისხლში

კლინიკური ლაბორატორია

35,00

ქლამიდია ტრაქომატისის- Ig A (Chlamydia trachomatis) განსაზღვრა სისხლში (იფა-მეთოდით)

კლინიკური ლაბორატორია

24,00

განავლის ანალიზი ნაწლავურ პარაზიტებზე

კლინიკური ლაბორატორია

40,00

ეპშტეინ-ბარის (EBV) საწინააღმდეგო ანტისხეულების IgG განსაზღვრა სისხლში (იფა-მეთოდით)

კლინიკური ლაბორატორია

35,00

ლიაზების განსაზღვრა სისხლში (P-ამილაზას განსაზღვრა)

კლინიკური ლაბორატორია

20,00

ჰეპატიტ В–ს მარკერი HBcAg ( იფა მეთოდით) განსაზღვრა სისხლში

კლინიკური ლაბორატორია

20,00

ჭრილობის ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე

კლინიკური ლაბორატორია

90,00

ლიქვორის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა

კლინიკური ლაბორატორია

90,00

ციტომეგალოვირუსის -Ig G (Citomegalovirus Ig G) განსაზღვრა სისხლში (იფა-მეთოდით)

კლინიკური ლაბორატორია

30,00

თირეოგლობულინის განსაზღვრა სისხლში (TG)

კლინიკური ლაბორატორია

50,00

ციტომეგალოვირუსის -Ig M (Citomegalovirus IgM) განსაზღვრა სისხლში (იფა-მეთოდით)

კლინიკური ლაბორატორია

30,00

ანტისხეულები უჯრედის ბირთვის ანტიგენების მიმართ- ANA

კლინიკური ლაბორატორია

40,00

გამონაჟონი სითხეების ფიზიკური და ბიოქიმიური თვისებების განსაზღვრა, მიკროსკოპული გამოკვლევა

კლინიკური ლაბორატორია

25,00

საერთო ტრიგლიცერიდების განსაზღვრა სისხლში

კლინიკური ლაბორატორია

15,00

ტოქსოპლაზმა გონდის Ig G (Toxoplasma gondii Ig G) განსაზღვრა სისხლში (იფა-მეთოდით)

კლინიკური ლაბორატორია

30,00

კორტიზოლის განსაზღვრა სისხლში

კლინიკური ლაბორატორია

35,00

წითურას ვისრუსის IgG (Rubella virus Ig G) განსაზღვრა სისხლში (იფა-მეთოდით)

კლინიკური ლაბორატორია

40,00

3-იოდთირონინის განსაზღვრა სისხლში (T3)

კლინიკური ლაბორატორია

35,00

სოკოს გამოვლენა ბიოლოგიური მასალის ნატიურ ნაცხებში

კლინიკური ლაბორატორია

15,00

კრეატინკინაზას განსაზღვრა სისხლში

კლინიკური ლაბორატორია

19,00

ალფა-ფეტოპროტეინის განსაზღვრა სისხლში (AFP)

კლინიკური ლაბორატორია

35,00

პროსტატის სეკრეტის ბაქტერიოსკოპია (გონოკოკი, ტრიქომონა, სოკო, ბაქტერიები, სხვა)

კლინიკური ლაბორატორია

15,00

პარათირეოიდული ჰორმონის განსაზღვრა სისხლში (PTH)

კლინიკური ლაბორატორია

55,00

ლიქვორის ფიზიკური და ბიოქიმიური თვისებების განსაზღვრა, მიკროსკოპული გამოკვლევა

კლინიკური ლაბორატორია

25,00

ტოქსოპლაზმა გონდის Ig M (Toxoplasma gondii Ig M) განსაზღვრა სისხლში (იფა-მეთოდით)

კლინიკური ლაბორატორია

30,00

დაბალი სიმკვრივის ლპ-ქოლესტერინის განსაზღვრა სისხლში (ბეტა ლიპოპროტეინების-LDL)

კლინიკური ლაბორატორია

12,00

ჰელიკობაქტერია პილორის Helicobacter pylori IgG საწინააღმდეგო ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში

კლინიკური ლაბორატორია

25,00

თავისუფალი პროსტატ-სპეციფიური ანტიგენის განსაზღვრა სისხლში

კლინიკური ლაბორატორია

35,00

საშოს ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე

კლინიკური ლაბორატორია

90,00

ლიაზების განსაზღვრა სისხლში (ლიპაზას განსაზღვრა)

კლინიკური ლაბორატორია

20,00

თავისუფალი (არაკონიუგირებული) ბილირუბინის განსაზღვრა სისხლის შრატში

კლინიკური ლაბორატორია

12,00

კა-19-9 (კარბოჰიდრატული ანტიგენის - СА-19-9) განსაზღვრა სისხლში

კლინიკური ლაბორატორია

55,00

ფიბრინოგენის განსაზღვრა სისხლში

კლინიკური ლაბორატორია

20,00

უმარტივესების გამოვლენა ნატიურ პრეპარატებსი( მუნის ტკიპა)

კლინიკური ლაბორატორია

12,00

ანტისხეულები უჯრედის ბირთვის დნმ-ის მიმართ- anti-dsDNA IgG

კლინიკური ლაბორატორია

40,00

მაღალი სიმკვრივის ლპ-ქოლესტერინის განსაზღვრა სისხლში (ალფა ლიპოპროტეინების- HDL)

კლინიკური ლაბორატორია

15,00

გესტაციური დიაბეტის სკრინინგი (დიდი ტესტი)

კლინიკური ლაბორატორია

25,00

ადამიანის ქორიონული გონადოტროპინის განსაზღვრა სისხლში (HCG)

კლინიკური ლაბორატორია

35,00

რეტიკულოციტების განსაზღვრა სისხლში

კლინიკური ლაბორატორია

20,00

პირის ღრუს ბაქტერიოლოგიურიგამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე

კლინიკური ლაბორატორია

90,00

ესტრიოლის განსაზღვრა სისხლში (E3)

კლინიკური ლაბორატორია

30,00

ალბუმინის განსაზღვრა შარდში

კლინიკური ლაბორატორია

25,00

თრომბინის დროის განსაზღვრა (TT)

კლინიკური ლაბორატორია

22,00

ამიაკის განსაზღვრა სისხლში

კლინიკური ლაბორატორია

35,00

ძალიან დაბალი სიმკვრივის ლპ-ქოლესტერინის განსაზღვრა სისხლში (პრებეტა ლიპოპროტეინებიVLDL)

კლინიკური ლაბორატორია

15,00

კრეატინინის განსაზღვრა შარდში

კლინიკური ლაბორატორია

19,00

ტრანსფერინის განსაზღვრა სისხლის შრატში - Transfferin

კლინიკური ლაბორატორია

45,00

ყურის ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე

კლინიკური ლაბორატორია

90,00

განავლის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა

კლინიკური ლაბორატორია

90,00

თვალის ნაცხის გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე

კლინიკური ლაბორატორია

90,00

ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო ანტისხეულები სისხლში (anti-Mycobacterium tuberculosis)

კლინიკური ლაბორატორია

30,00

ტყვიის განსაზღვრა სისხლში

კლინიკური ლაბორატორია

110,00

თრომბოციტების რაოდენობის განსაზღვრა სისხლში

კლინიკური ლაბორატორია

15,00

გლუკოზა ჭამამდე და ჭამის შემდეგ (გლუკომეტრზე)

კლინიკური ლაბორატორია

15,00

წითურას ვისრუსის IgM (Rubella virus Ig M) განსაზღვრა სისხლში (იფა-მეთოდით)

კლინიკური ლაბორატორია

40,00

შარდის მიკრობიოლოგიური გამოკვლევა (მიკროსკოპია, კულტივირება იდენტიფიცირება); ანტიბიოტიკოგრამა

კლინიკური ლაბორატორია

90,00

ატიპიური მონონუკლეარების განსაზღვრა სისხლში

კლინიკური ლაბორატორია

22,00

ცხვირის ლორწოვანიდან აღებული მასალის ბაქტერიოლოგია პათოგენურ ფლორაზე

კლინიკური ლაბორატორია

90,00

ერითროციტების დალექვის სიჩქარის განსაზღვრა სისხლში

კლინიკური ლაბორატორია

15,00

სპერმის გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე

კლინიკური ლაბორატორია

90,00

ტრანსფერინის გაჯერების ინდექსი (TSAT)

კლინიკური ლაბორატორია

45,00

კალიუმის განსაზღვრა შარდში

კლინიკური ლაბორატორია

19,00

კლოსტრიდიუმ დიფიცილეს A და B ტოქსინების განსაზღვრა განავალში

კლინიკური ლაბორატორია

30,00

ფოლიუმის მჟავის (ფოლატი) განსაზღვრა სისხლში

კლინიკური ლაბორატორია

45,00

ჰელიკობაქტერია პილორის Helicobacter pylori IgM საწინააღმდეგო ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში

კლინიკური ლაბორატორია

25,00

ლეიკოციტების მორფოლოგიური დახასიათება პერიფერიულ სისხლში ( ლეიკოციტარული ფორმულა, ლეიკოციტების ავტომატიზირებული, დიფერენციული დათვლა)

კლინიკური ლაბორატორია

20,00

ჰელიკობაქტერია პილორის Helicobacter pylori IgA საწინააღმდეგო ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში

კლინიკური ლაბორატორია

25,00

შარდმჟავას განსაზღვრა შარდში

კლინიკური ლაბორატორია

19,00

A (H1N1) ტიპის გრიპის ანტიგენების განსაზღვრა

კლინიკური ლაბორატორია

30,00

აივ ინფექციის მარკერი Anti- HIV1/2 (იფა მეთოდით) განსაზღვრა სისხლში

კლინიკური ლაბორატორია

30,00

ასციტური სითხის ბაქტერიოლოგიური კვლევა

კლინიკური ლაბორატორია

90,00

ბრონქო-ალვეოლური ლავაჟის ბაქტერიოლოგიური კვლევა

კლინიკური ლაბორატორია

90,00

განავალში ჰელიკობაქტერია პილორის - Helicobacter pylori -ის ანტიგენის განსაზღვრა

კლინიკური ლაბორატორია

25,00

გლუკოზა ჭამამდე და ჭამის შემდეგ (ანალიზატორზე)

კლინიკური ლაბორატორია

20,00

ვიტამინ B12- ის განსაზღვრა სისხლში

კლინიკური ლაბორატორია

45,00

კანის ნაცხის ბაქტერიოლოგიური კვლევა

კლინიკური ლაბორატორია

90,00

კომპლემენტ C3-ის განსაზღვრა სისხლის შრატში

კლინიკური ლაბორატორია

60,00

კრეატინინის კლირენსი

კლინიკური ლაბორატორია

27,00

ლაქტატდეჰიდროგენაზის განსაზღვრა სისხლში (LDH)

კლინიკური ლაბორატორია

20,00

ნარკოტიკული ნივთიერებების განსაზღვრა შარდში ( 6 კომპონენტიანი)

კლინიკური ლაბორატორია

30,00

ნატრიუმის განსაზღვრა შარდში

კლინიკური ლაბორატორია

19,00

ნაღვლის წვენის გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე

კლინიკური ლაბორატორია

90,00

პერიკარდიუმის ღრუს სითხის ბაქტერიოლოგიური კვლევა

კლინიკური ლაბორატორია

90,00

პლევრის ღრუს სითხის ბაქტერიოლოგიური კვლევა

კლინიკური ლაბორატორია

120,00

პროთრომბინის (თრომბოპლასტინის) დროის განსაზღვრა სისხლში ან პლაზმაში და საერთაშორისო ნორმალიზებული შეფარდების (INR) განსაზღვრა

კლინიკური ლაბორატორია

15,00

პროსტატის სეკრეტის ბაქტერიოლოგიური კვლევა

კლინიკური ლაბორატორია

90,00

სასქესო ორგანოებიდან გამონადენის გამოკვლევა Ureaplasma urealyticum / Mycoplasma hominis

კლინიკური ლაბორატორია

60,00

სინოვიალური სითხის ბაქტერიოლოგია

კლინიკური ლაბორატორია

90,00

სხვადასხვა ბიოლოგიური მასალის გრამის წესით შეღებვა

კლინიკური ლაბორატორია

35,00

ქალის რძის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე

კლინიკური ლაბორატორია

90,00

წითელას ვირუსის Ig G განსაზღვრა სისხლში (იფა მეთოდით)

კლინიკური ლაბორატორია

40,00

C-ჰეპატიტის ვირუსის რნმ-ის გამოვლენა პჯრ-ის მეთოდით (თვისობრივი ანალიზი)

კლინიკური ლაბორატორია

90,00

C-ჰეპატიტის ვირუსის რნმ-ის რაოდენობრივი  ანალიზი პჯრ-ის მეთოდით (ვირუსული დატვირთვა)

კლინიკური ლაბორატორია

210,00

გამოკვლევა ტუბერკულოზზე GeneXpert-ით


კლინიკური ლაბორატორია

30,00

PCR- მეთოდით ადამიანის პაპილომა ვირუსის (HPV) მაღალი ონკორისკის ტიპების გამოვლენა (უროგენიტალური ნაცხი/ შარდი)


კლინიკური ლაბორატორია

160,00

ბავშვთა მულტიალერგენული ტესტი- ინჰალაციური, კვებისმიერი-27 ალერგენი

კლინიკური ლაბორატორია

130,00

მოზრდილთა მულტიალერგენული ტესტი-ინჰალაციური,კვებისმიერი ალერგენები

კლინიკური ლაბორატორია

70,00

PCR მეთოდით ახალი კორონავირუსის (nCov) გამოკვლევა


კლინიკური ლაბორატორია

100,00

COVID-19 ანტიგენის განსაზღვრა ( SARS-CoV-2 Ag- სწრაფი ტესტი)

კლინიკური ლაბორატორია

35,00

Influenza A/B/SARS_CoV_2 (სწრაფი ტესტი)

კლინიკური ლაბორატორია

70,00

SARS-CoV-2-ის მიმართ IgG/IgM ანტისხეულების გამოკვლევა სისხლში ( იმუნოქრომატოგრაფიული მეთოდით)

კლინიკური ლაბორატორია

25,00

მრავალჯერადი გამოყენების სტერილური ინსტრუმენტებიდან აღებული მასალა


კლინიკური ლაბორატორია

90,00

აბსცესის ღრუდან აღებული მასალის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა


კლინიკური ლაბორატორია

90,00

ავტოკლავის შიდა კამერიდან აღებული მასალა


კლინიკური ლაბორატორია

90,00

გოფრირებული მილიდან აღებული მასალა


კლინიკური ლაბორატორია

90,00

ენდოტრაქეული ასპირატის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა


კლინიკური ლაბორატორია

90,00

ერთჯერადი გამოყენების სტერილური მასალა


კლინიკური ლაბორატორია

90,00

კათეტერის წვერის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა


კლინიკური ლაბორატორია

90,00

კიუვეზიდან აღებული მასალა


კლინიკური ლაბორატორია

90,00

მრავალჯერადი გამოყენების სამედიცინო ინტრუმენტებიდან აღებული მასალა


კლინიკური ლაბორატორია

90,00

ოპერაციული მასალის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა


კლინიკური ლაბორატორია

90,00

პერიანალური ნაცხის ანალიზი ნაწლავურ პარაზიტებზე


კლინიკური ლაბორატორია

40,00

პერსონალის ცხვირის ნაცხი


კლინიკური ლაბორატორია

90,00

პერსონალის ხახის ნაცხი


კლინიკური ლაბორატორია

90,00

პერსონალის ხელიდან აღებული ნაცხი


კლინიკური ლაბორატორია

90,00

პირის ღრუს ჭრილობის ბაქტერიოლოგური გამოკვლევა


კლინიკური ლაბორატორია

90,00

პლევრის ღრუს სითხის ბაქტერიოლოგიური კვლევა


კლინიკური ლაბორატორია

90,00

საინტუბაციო მილიდან აღებული მასალა


კლინიკური ლაბორატორია

90,00

სამედიცინო აპარატურიდან აღებული მასალა


კლინიკური ლაბორატორია

90,00

სასუნთქი მილიდან აღებული მასალა


კლინიკური ლაბორატორია

90,00

სისხლის ანალიზი პარაზიტებზე


კლინიკური ლაბორატორია

35,00

სტერილური ზედაპირებიდან აღებული მასალა


კლინიკური ლაბორატორია

90,00

სხვადასხვა არასტერილური ზედაპირიდან აღებული მასალა


კლინიკური ლაბორატორია

90,00

ურეთრის ნაცხის გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე


კლინიკური ლაბორატორია

90,00

ქსოვილოვანი მასალის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა


კლინიკური ლაბორატორია

90,00

ჩირქოვანი მასალის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა


კლინიკური ლაბორატორია

90,00

გამონაჟონი სითხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა


კლინიკური ლაბორატორია

90,00

რექტალური ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა


კლინიკური ლაბორატორია

90,00

ადამიანის საერთო ბეტა ქორიონული გონადოტროპინის განსაზღვრა სისხლში (Total beta HCG)


კლინიკური ლაბორატორია

45,00

კორტიზოლის განსაზღვრა შარდში


კლინიკური ლაბორატორია

35,00

წითელას ვირუსის Ig M განსაზღვრა სისხლში (იფა მეთოდით)


კლინიკური ლაბორატორია

40,00

ჰეპატიტ С–ს მარკერი Anti-HCV ( იფა მეთოდით) განსაზღვრა სისხლში


კლინიკური ლაბორატორია

30,00

ჰეპატიტ В–ს მარკერი HBsAg ( იფა მეთოდით) განსაზღვრა სისხლში


კლინიკური ლაბორატორია

25,00

სიფილისის გამომწვევიTreponema palidum-ის ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში (ანალიზატორზე)


კლინიკური ლაბორატორია

25,00

სიფილისის განსაზღვრა სისხლში RPR-მეთოდით


კლინიკური ლაბორატორია

20,00

ბრუცელას საწინააღმდეგო ანტისხეულების გამოკვლევა სისხლში ექსპრეს მეთოდით


კლინიკური ლაბორატორია

25,00

ლეპტოსპირას IgG/IgM -ის განსაზღვრა სისხლში ექსპრეს მეთოდით


კლინიკური ლაბორატორია

18,00

ლეიშმანიას IgG/IgM -ის განსაზღვრა სისხლში ექსპრეს მეთოდით


კლინიკური ლაბორატორია

18,00

ადენოვირუსის ანტიგენის განსაზღვრა ნაცხში


კლინიკური ლაბორატორია

35,00

PCR- მეთოდით (ქლამიდია, მიკოპლაზმა ჰომინისის, მიკოპლაზმა გენიტალიუმი, ურეაპლაზმა) გამოკვლევა  (უროგენიტალური ნაცხი/ შარდი)


კლინიკური ლაბორატორია

280,00

PCR- მეთოდით ქლამიდია ტრაქომატისი /ურეაპლაზმა ურეალიტიკუმის გამოვლენა (უროგენიტალური ნაცხი/ შარდი)


კლინიკური ლაბორატორია

170,00

PCR-მეთოდით ქლამიდია ტრაქომატისის და ნეისერია გონორეის დნმ-ის გამოვლენა(უროგენიტალური ნაცხი/ შარდი)


კლინიკური ლაბორატორია

150,00

PCR-მეთოდით მიკოპლაზმა ჰომინის /მიკოპლაზმა გენიტალიუმის დნმ-ს გამოვლენა (უროგენიტალური ნაცხი/ შარდი)


კლინიკური ლაბორატორია

150,00

PCR- მეთოდით ურეაპლაზმა ურეალიტიკუმის და პარვუმის დნმ-ის გამოვლენა (უროგენიტალური ნაცხი/ შარდი)


 

კლინიკური ლაბორატორია

100,00

PCR-მეთოდით ტრიქომონა ვაგინალისის და გარდნერელა ვაგინალისის დნმ-ის გამოვლენა (უროგენიტალური ნაცხი/ შარდი)


კლინიკური ლაბორატორია

150,00

PCR- მეთოდით მარტივი ჰერპესის  ვირუსის ტიპი I/II  (HSV1,2) დნმ-ის გამოვლენა


კლინიკური ლაბორატორია

600,00

PCR- მეთოდით ციტომეგალოვირუსის (CMV) დნმ-ის გამოვლენა


კლინიკური ლაბორატორია

355,00

გლიკირებული ჰემოგლობინის განსაზღვრა (HbA1c)


კლინიკური ლაბორატორია

40,00

NT-proBNP-ს განსაზღვრა სისხლში


კლინიკური ლაბორატორია

130,00

სისხლის კომპონენტების შეთავსება


კლინიკური ლაბორატორია

12,00

ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში (ანტი-Tp ან RPR)


კლინიკური ლაბორატორია

20,00

SARS_CoV-2-ის მიმართ IgG ანტისხეულების (თვისობრივი და რაოდენობრივი) განსაზღვრა

კლინიკური ლაბორატორია

50,00