კლინიკური ლაბორატორია


მეგალაბში ფუნქციონირებს ულტრათანამედროვე, სრულიად ავტომატიზირებული, მაღალტექნოლოგიური აპარატურები : Siemens Healthineers, Sysmex, BioMerieux, Abbott Architect, Fisher Scientific, Analyticon, Applied Biosystems, Beckman Coulter, Cepheid, D-tek ,Euroimmun, Radiometer, Sebia, Thermo scientific, Zeis, LEIKA, Life Sciences და სხვა;
მათი შესაძლებლობები აღემატება ყოველდღიურად 20 000 სხვადასხვა პროფილის ტესტის შესრულებას.
2019 წლის იანვრიდან მეგალაბინლაბორატორიული კვლევების დიაგნოსტიკის სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობს მთელი საქართველოს რეგიონის 100-მდე სამედიცინო დაწესებულებასთან, მათ შორის, რეგიონის წამყვან ჰოსპიტალებთან.
ულტრათანამედროვე მეთოდებით დიაგნოსტიკა მოიცავს, შემდეგ ლაბორატორიული კვლევის მიმართულებებს: ბიოქიმია, იმუნოლოგია, ჰემატოლოგია, ჰემოსტაზი, იმუნობლოტინგი, ელექტროფორეზი, გამდინარე ციტომეტრია, ბაქტერიოლოგია, მოლეკულური პჯრ და გენეტიკური დიაგნოსტიკა, მორფოლოგია, იმუნოჰისტოქიმია, ციტოლოგია.
ლაბორატორია შექმნილია JCI (Join Commission International) სტანდარტით, რომელიც წარმოადგენს სამედიცინო დაწესებულებების აკრედიტაციის უმაღლეს ორგანოს ამერიკის შეერთებულ შტატებში.
მეგალაბში მოქმედებს შიდა და გარე ხარისხის კონტროლის საერთაშორისოდ აღიარებული სისტემა;
ლაბორატორიული კვლევების ხარისხის შიდა კონტროლი მიმდინარეობს სტანდარტული საკონტროლო მასალითა და ანალიზატორების ინსტრუქციაში მითითებული სიხშირით.
მეგალაბი რეგულარულად ახორციელებს ხარისხის განვითარების და შენარჩუნების პროცესს ისეთ საერთაშორისო ბრენდ კომპანიებთან, როგორიცაა: RFB-Referenzinstitute für Bioanalytik, INSTAND, RIQAS, LABSCALA, ESFEQA, LabPON.


სისხლის საერთო ანალიზი 

კლინიკური ლაბორატორია

22.00

გაზების და ელექტროლიტური ბალანსის მაჩვენებლების განსაზღვრა სისხლში

კლინიკური ლაბორატორია

25.00

ელექტროლიტური ბალანსის მაჩვენებლების განსაზღვრა სისხლში (Na, K, Ca+)

კლინიკური ლაბორატორია

30.00

შარდის საერთო ანალიზი

კლინიკური ლაბორატორია

18.00

თირეოტროპული ჰორმონის განსაზღვრა სისხლში (TSH)

კლინიკური ლაბორატორია

30.00

ლიპიდების განსაზღვრა სისხლის შრატში (TCHOL, TG ,LDL-CHOL, HDL-CHOL, VLDL-CHOL, AI)

კლინიკური ლაბორატორია

55.00

ღვიძლის ფუნქციური სინჯები (ALT, AST, GGT, ALP, TBIL, DBIL)


კლინიკური ლაბორატორია

60.00

I და T ტროპონინების განსაზღვრა სისხლში ( Hs Troponin I)

კლინიკური ლაბორატორია

60.00

C–რეაქტიული ცილის განსაზღვრა სისხლის შრატში (CRP) რაოდენობრივი


კლინიკური ლაბორატორია

25.00

ერითროციტების ანტიგენების ძირითადი სისტემების განსაზღვრა (ABO სისტემის და რეზუს ფაქტორის განსაზღვრა)

კლინიკური ლაბორატორია

25.00

გლუკოზის GLUC განსაზღვრა სისხლსა და სისხლის შრატში


კლინიკური ლაბორატორია

15.00

პროთრომბინის (თრომბოპლასტინის) დროის განსაზღვრა სისხლში ან პლაზმაში (PT)

კლინიკური ლაბორატორია

15.00

საერთაშორისო ნორმალიზებული შეფარდების (INR) განსაზღვრა INR: International normalized ratio (PT/INR)

კლინიკური ლაბორატორია

15.00

კოაგულოგრამა -ჰემოსტაზის გამოკვლევა (PT,PI,INR,APTT,TT,FIBR)

კლინიკური ლაბორატორია

40.00

Vitamin D Total, საერთო D ვიტამინის განსაზღვრა სისხლში

კლინიკური ლაბორატორია

60.00

FT4, თიროქსინის თავისუფალი ფრაქციის განსაზღვრა სისხლში


კლინიკური ლაბორატორია

30.00

შარდოვანას განსაზღვრა სისხლის შრატში (UREA)


კლინიკური ლაბორატორია

19.00

HBV, HBsAg, B ჰეპატიტის ვირუსის იმუნოსეროლოგიური გამოკვლევები (სწრაფი ტესტი,იმუნოქრომატოგრაფიული lateral flow მეთოდით)


კლინიკური ლაბორატორია

15.00

ალანინამინოტრანსფერაზის განსაზღვრა სისხლში (ALT/GPT)

კლინიკური ლაბორატორია

15.00

ვაგინალური ნაცხის მიკროსკოპული გამოკვლევა

კლინიკური ლაბორატორია

25.00

HIV, antiHIV , აივ ინფექციის საწინააღმდეგო ანტისხეულების გამოკვლევა (სწრაფი ,იმუნოქრომატოგრაფიული lateral flow მეთოდით)

კლინიკური ლაბორატორია

19.00

ასპარტატამინოტრანსფერაზის განსაზღვრა სისხლში (AST/GOT)


კლინიკური ლაბორატორია

15.00

T-CHOL,საერთო ქოლესტერინის განსაზღვრა სისხლის შრატში


კლინიკური ლაბორატორია

15.00

anti TPO, ანტისხეულები თირეოიდული პეროქსიდაზის მიმართ


კლინიკური ლაბორატორია

35.00

რკინის (Iron) განსაზღვრა სისხლის შრატში


კლინიკური ლაბორატორია

20.00

საერთო კალციუმის განსაზღვრა სისხლში

კლინიკური ლაბორატორია

20.00

ალბუმინის განსაზღვრა სისხლის შრატში (ALB)


კლინიკური ლაბორატორია

15.00

სისხლის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა (სრული სერვისი)

კლინიკური ლაბორატორია

90.00

საერთო ცილის განსაზღვრა სისხლის შრატში (TP)


კლინიკური ლაბორატორია

15.00

ALT და AST განსაზღვრა სისხლში


კლინიკური ლაბორატორია

30.00

პროლაქტინის განსაზღვრა სისხლში (Prl)


კლინიკური ლაბორატორია

35.00

საერთო ბილირუბინის განსაზღვრა სისხლის შრატში (TBIL)


კლინიკური ლაბორატორია

15.00

D-dimer, ფიბრინის დეგრადაციის პროდუქტების განსაზღვრა


კლინიკური ლაბორატორია

55.00

საერთო პროსტატ-სპეციფიური ანტიგენის განსაზღვრა სისხლში

კლინიკური ლაბორატორია

35.00

გიდროლაზების განსაზღვრა სისხლში (ალფა-ამილაზა)


კლინიკური ლაბორატორია

20.00

IgE, იმუნოგლობულინი E განსაზღვრა სისხლში


კლინიკური ლაბორატორია

35.00

რევმატული სინჯები (CRP, RF, ASLO)


კლინიკური ლაბორატორია

40.00

anti Tg, ანტისხეულები თირეოგლობულინის მიმართ


კლინიკური ლაბორატორია

45.00

კონიუგირებული ბილირუბინის განსაზღვრა სისხლის შრატში - D.BIL

კლინიკური ლაბორატორია

12.00

რეზუს ანტისხეულების განსაზღვრა

კლინიკური ლაბორატორია

25.00

თრომბოპლასტინის აქტივირებული ნაწილობრივი (პარციალური) დროის განსაზღვრა (aPTT)

კლინიკური ლაბორატორია

20.00

ანტისტრეპტოლიზინი O-ს განსაზღვრა სისხლში (რაოდენობრივი)


კლინიკური ლაბორატორია

25.00

ცილის განსაზღვრა შარდში

კლინიკური ლაბორატორია

20.00

გამაგლუტამატტრანსფერაზის განსაზღვრა სისხლში (gGT)

კლინიკური ლაბორატორია

15.00

Ferritin, ფერიტინის განსაზღვრა სისხლის შრატში


კლინიკური ლაბორატორია

45.00

ინსულინის განსაზღვრა სისხლში (Insulin)


კლინიკური ლაბორატორია

35.00

GLUC, გლუკოზის ტოლერანტობის ტესტი (75გ) (OGTT)

კლინიკური ლაბორატორია

25.00

ტესტოსტერონის თავისუფალი ფრაქციის განსაზღვრა სისხლში (free Testo)

კლინიკური ლაბორატორია

40.00

Group B streptococcus screen, B ჯგუფის სტრეპტოკოკის კულტივირება და იდენტიფიკაცია (სკრინინგი)

კლინიკური ლაბორატორია

90.00

T4, თიროქსინის განსაზღვრა სისხლში


კლინიკური ლაბორატორია

35.00

ნახველის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე(სრული სერვისი)

კლინიკური ლაბორატორია

90.00

მაგნიუმის (Mg) განსაზღვრა სისხლში


კლინიკური ლაბორატორია

15.00

განავლის საერთო ანალიზი

კლინიკური ლაბორატორია

15.00

დეჰიდროეპიანდროსტერონ-სულფატის განსაზღვრა სისხლში (DHEA-S)

კლინიკური ლაბორატორია

35.00

პროგესტერონის განსაზღვრა სისხლში

კლინიკური ლაბორატორია

30.00

C-პეპტიდის განსაზღვრა სისხლში (C-peptide)


კლინიკური ლაბორატორია

40.00

CA 125, კარბოჰიდრატული ანტიგენის - კა 125 განსაზღვრა სისხლში


კლინიკური ლაბორატორია

35.00

ესტრადიოლის განსაზღვრა სისხლში (E2)

კლინიკური ლაბორატორია

30.00

FT3, თავისუფალი 3-იოდთირონინის განსაზღვრა სისხლში


კლინიკური ლაბორატორია

35.00

ტესტოსტერონის განსაზღვრა სისხლში (testo)

კლინიკური ლაბორატორია

35.00

17-ჰიდროქსიპროგესტერონის განსაზღვრა სისხლში (17-OH Prog.)

კლინიკური ლაბორატორია

35.00

 ფოსფორის განსაზღვრა სისხლში (PHOSP)


კლინიკური ლაბორატორია

19.00

ხახის ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე(სრული სერვისი)

კლინიკური ლაბორატორია

90.00

HSV I/II IgG, მარტივი ჰერპესის საწინააღმდეგო Ig G კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (იფა-მეთოდით)


კლინიკური ლაბორატორია

35.00

EBV IgM, ებშტეინ-ბარის ვირუსის საწინააღმდეგო Ig M კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (პირდაპირი  ქემილუმინესცენცია)


კლინიკური ლაბორატორია

25.00

ტუტე ფოსფატაზის (ALP) განსაზღვრა სისხლში


კლინიკური ლაბორატორია

22.00

მალუტეინიზირებელი ჰორმონის განსაზღვრა სისხლში (LH)

კლინიკური ლაბორატორია

35.00

 Chlamydia trachomatis IgG, ქლამიდია ტრაქომატისის საწინააღმდეგო Ig G კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (ELISA მეთოდით)
კლინიკური ლაბორატორია

25.00

სისხლის განსაზღვრა განავალში

კლინიკური ლაბორატორია

15.00

CEA, კანცერო-ემბრიონალური ანტიგენის განსაზღვრა სისხლში


კლინიკური ლაბორატორია

35.00

ანტისხეულები IgG რევმატოიდული ფაქტორის (Fc) მიმართ (RF) რაოდენობრივი


კლინიკური ლაბორატორია

25.00

 HSV I/II IgM, მარტივი ჰერპესის საწინააღმდეგო Ig M კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (ELISA მეთოდით)


კლინიკური ლაბორატორია

35.00

ფოლიკულმასტიმულირებელი ჰორმონის განსაზღვრა სისხლში (FSH)

კლინიკური ლაბორატორია

25.00

შარდმჟავას განსაზღვრა სისხლის შრატში (Uric Acid)


კლინიკური ლაბორატორია

19.00

უმარტივესების გამოვლენა ნატიურ პრეპარატებში (დემოდექსი)


კლინიკური ლაბორატორია

12.00

პროკალციტონინის განსაზღრა სისხლში (PCT) რაოდენობრივი

კლინიკური ლაბორატორია

75.00

ანტისხეულები თირეოტროპინის რეცეპტორის მიმართ (anti TRAB)

კლინიკური ლაბორატორია

90.00

CA 15-3, კარბოჰიდრატული ანტიგენის - კა 15-3 განსაზღვრა სისხლში


კლინიკური ლაბორატორია

35.00

ქლამიდია ტრაქომატისის- Ig A (Chlamydia trachomatis) განსაზღვრა სისხლში (იფა-მეთოდით)

კლინიკური ლაბორატორია

24.00

განავლის ანალიზი ნაწლავურ პარაზიტებზე (Ridley/FPC Concentration Method)


კლინიკური ლაბორატორია

40.00

EBV IgG, ებშტეინ-ბარის ვირუსის საწინააღმდეგო Ig G კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (პირდაპირი ქემილუმინესცენცია)


კლინიკური ლაბორატორია

35.00

გიდროლაზების განსაზღვრა სისხლში (P-ამილაზა)


კლინიკური ლაბორატორია

20.00

HBV, antiHBc Total, B ჰეპატიტის ვირუსის ბირთვის საწინააღმდეგო საერთო ანტისხეულების განსაზღვრა (პირდაპირი  ქემილუმინესცენცია)


კლინიკური ლაბორატორია

20.00

ჭრილობის ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე(სრული სერვისი)

კლინიკური ლაბორატორია

90.00

ლიქვორის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა ანაერობულ მიკროფლორაზე

კლინიკური ლაბორატორია

160.00

CMV IgG, ციტომეგალოვირუსის საწინააღმდეგო Ig G კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (პირდაპირი ქემილუმინესცენცია)


კლინიკური ლაბორატორია

30.00

Tg, თირეოგლობულინის განსაზღვრა სისხლში


კლინიკური ლაბორატორია

50.00

CMV IgM, ციტომეგალოვირუსის საწინააღმდეგო Ig M კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (პირდაპირი ქემილუმინესცენცია)


კლინიკური ლაბორატორია

30.00

ANA, ანტისხეულები უჯრედის ბირთვის ანტიგენების მიმართ


კლინიკური ლაბორატორია

40.00

გამონაჟონი სითხეების ფიზიკური და ბიოქიმიური თვისებების განსაზღვრა, მიკროსკოპული გამოკვლევა

კლინიკური ლაბორატორია

25.00

საერთო ტრიგლიცერიდების (TG) განსაზღვრა სისხლში


კლინიკური ლაბორატორია

15.00

Toxoplasma gondii IgG, ტოქსოპლაზმა გონდიის საწინააღმდეგო Ig G კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (პირდაპირი ქემილუმინესცენცია)


კლინიკური ლაბორატორია

30.00

Cortisol, კორტიზოლის განსაზღვრა სისხლში


კლინიკური ლაბორატორია

35.00

Rubella IgG, წითურას საწინააღმდეგო Ig G კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (პირდაპირი  ქემილუმინესცენცია)


კლინიკური ლაბორატორია

28.00

სოკოს გამოვლენა ბიოლოგიური მასალის ნატიურ ნაცხებში

კლინიკური ლაბორატორია

15.00

CK, კრეატინკინაზას განსაზღვრა სისხლში


კლინიკური ლაბორატორია

19.00

ალფა-ფეტოპროტეინის განსაზღვრა სისხლში (AFP)

კლინიკური ლაბორატორია

35.00

პროსტატის სეკრეტის გამოკვლევა, ბაქტერიოსკოპული გამოკვლევა

კლინიკური ლაბორატორია

15.00

PTH, პარათირეოიდული ჰორმონის განსაზღვრა სისხლში


კლინიკური ლაბორატორია

55.00

ლიქვორის ფიზიკური თვისებების განსაზღვრა,ბიოქიმიური და მიკროსკოპული გამოკვლევა


კლინიკური ლაბორატორია

25.00

Toxoplasma gondii IgM, ტოქსოპლაზმა გონდიის საწინააღმდეგო Ig M კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (პირდაპირი ქემილუმინესცენცია)


კლინიკური ლაბორატორია

30.00

LDL-CHOL, დაბალი სიმკვრივის ლპ-ქოლესტერინის განსაზღვრა სისხლში (ბეტა ლიპოპროტეინების)


კლინიკური ლაბორატორია

20.00

Helicobacter pylori IgG, ჰელიკობაქტერ პილორის საწინააღმდეგო Ig G კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა ( ELISA მეთოდოთ)


კლინიკური ლაბორატორია

25.00

თავისუფალი პროსტატ-სპეციფიური ანტიგენის განსაზღვრა სისხლში


კლინიკური ლაბორატორია

55.00

საშოს ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე(სრული სერვისი)

კლინიკური ლაბორატორია

90.00

გიდროლაზების განსაზღვრა სისხლში (ლიპაზა)


კლინიკური ლაბორატორია

20.00

CA 19-9, კარბოჰიდრატული ანტიგენის - კა 19-9 განსაზღვრა სისხლში


კლინიკური ლაბორატორია

55.00

Fibrinogen, ფიბრინოგენის განსაზღვრა სისხლში


კლინიკური ლაბორატორია

20.00

უმარტივესების გამოვლენა ნატიურ პრეპარატებსი( მუნის ტკიპა)

კლინიკური ლაბორატორია

12.00

ანტისხეულები უჯრედის ბირთვის დნმ-ის მიმართ- anti-dsDNA IgG

კლინიკური ლაბორატორია

40.00

HDL-CHOL, მაღალი სიმკვრივის ლპ-ქოლესტერინის განსაზღვრა სისხლში (ალფა ლიპოპროტეინების) ×


კლინიკური ლაბორატორია

15.00

 GLUC, გესტაციური დიაბეტის სკრინინგი (100გ) (დიდი ტესტი)


კლინიკური ლაბორატორია

25.00

Total hCG ადამიანის საერთო ბეტა ქორიონული გონადოტროპინის განსაზღვრა სისხლში


კლინიკური ლაბორატორია

45.00

რეტიკულოციტების განსაზღვრა სისხლში

კლინიკური ლაბორატორია

20.00

პირის ღრუს ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე(სრული სერვისი)

კლინიკური ლაბორატორია

90.00

ალბუმინის განსაზღვრა შარდში

კლინიკური ლაბორატორია

25.00

თრომბინის დროის განსაზღვრა (TT)

კლინიკური ლაბორატორია

22.00

ამიაკის განსაზღვრა სისხლში (NH3)


კლინიკური ლაბორატორია

35.00

კრეატინინის განსაზღვრა შარდში

კლინიკური ლაბორატორია

19.00

Transferrin, ტრანსფერინის განსაზღვრა სისხლის შრატში


კლინიკური ლაბორატორია

45.00

ყურის ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე(სრული სერვისი)

კლინიკური ლაბორატორია

90.00

განავლის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა (სალმონელა, შიგელა, კამპილობაქტერი, იერსინია) სრული სერვისი

კლინიკური ლაბორატორია

90.00

თვალის ნაცხის გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე(სრული სერვისი)

კლინიკური ლაბორატორია

90.00

თრომბოციტების რაოდენობის განსაზღვრა სისხლში

კლინიკური ლაბორატორია

15.00

გლუკოზა ჭამამდე და ჭამის შემდეგ (გლუკომეტრზე)


კლინიკური ლაბორატორია

20.00

Rubella IgM, წითურას საწინააღმდეგო Ig M კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (პირდაპირი ქემილუმინესცენცია)


კლინიკური ლაბორატორია

20.00

ატიპიური მონონუკლეარების განსაზღვრა სისხლში

კლინიკური ლაბორატორია

22.00

ცხვირის ლორწოვანიდან აღებული მასალის ბაქტერიოლოგია (სრული სერვისი)

კლინიკური ლაბორატორია

90.00

ESR, ერითროციტების დალექვის სიჩქარის განსაზღვრა სისხლში


კლინიკური ლაბორატორია

15.00

სპერმის გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე(სრული სერვისი)

კლინიკური ლაბორატორია

90.00

ტრანსფერინის გაჯერების ინდექსი (TSAT)

კლინიკური ლაბორატორია

45.00

Clostridium difficile, კლოსტრიდიუმ დიფიცილეს A/B ტოქსინების და GDH -ის განსაზღვრა განავალში

კლინიკური ლაბორატორია

70.00

Folate, ფოლიუმის მჟავა (ფოლატი), ვიტამინების განსაზღვრა სისხლში


კლინიკური ლაბორატორია

45.00

ლეიკოციტების მორფოლოგიური დახასიათება პერიფერიულ სისხლში ( ლეიკოციტარული ფორმულა, ლეიკოციტების ავტომატიზირებული, დიფერენციული დათვლა)

კლინიკური ლაბორატორია

20.00

  Helicobacter pylori IgA, ჰელიკობაქტერ პილორის საწინააღმდეგო Ig A კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (ELISA მეთოდოთ)


კლინიკური ლაბორატორია

25.00

შარდმჟავას განსაზღვრა შარდში

კლინიკური ლაბორატორია

19.00

A (H1N1 "ღორის" გრიპი) და B ტიპის გრიპის ანტიგენების განსაზღვრა ( (სწრაფი ტესტი,იმუნოქრომატოგრაფიული lateral flow მეთოდით)


კლინიკური ლაბორატორია

30.00

HIV Combo (antiHIV 1/2, HIV p24 antigen) , აივ ინფექციის საწინააღმდეგო ანტისხეულების და P24 ანტიგენის განსაზღვრა (პირდაპირი  ქემილუმინესცენცია)


კლინიკური ლაბორატორია

30.00

ასციტური სითხის ბაქტერიოლოგიური კვლევა(სრული სერვისი)

კლინიკური ლაბორატორია

90.00

ბრონქო-ალვეოლური ლავაჟის ბაქტერიოლოგიური კვლევა(სრული სერვისი)

კლინიკური ლაბორატორია

90.00

Helicobacter pylor, ჰელიკობაქტერ პილორის ანტიგენის განსაზღვრა განავალში


კლინიკური ლაბორატორია

25.00

გლუკოზა GLUC ჭამამდე და ჭამის შემდეგ


კლინიკური ლაბორატორია

20.00

Vitamin B12, ვიტამინის B12 განსაზღვრა სისხლში


კლინიკური ლაბორატორია

50.00

კანის ნაცხის ბაქტერიოლოგიური კვლევა(სრული სერვისი)

კლინიკური ლაბორატორია

90.00

კომპლემენტ C3-ის განსაზღვრა სისხლის შრატში

კლინიკური ლაბორატორია

60.00

კრეატინინის კლირენსის განსაზღვრა


კლინიკური ლაბორატორია

27.00

ლაქტატდეჰიდროგენაზის განსაზღვრა სისხლში (LDH)

კლინიკური ლაბორატორია

20.00

ნარკოტიკული ნივთიერებების განსაზღვრა შარდში ( 6 კომპონენტიანი)

კლინიკური ლაბორატორია

30.00

ნაღვლის წვენის გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე(სრული სერვისი)

კლინიკური ლაბორატორია

90.00

პერიკარდიუმის ღრუს სითხის ბაქტერიოლოგიური კვლევა(სრული სერვისი)

კლინიკური ლაბორატორია

90.00

პლევრის ღრუს სითხის ბაქტერიოლოგიური კვლევა(სრული სერვისი)

კლინიკური ლაბორატორია

90.00

პროთრომბინის (თრომბოპლასტინის) დროის განსაზღვრა სისხლში ან პლაზმაში და საერთაშორისო ნორმალიზებული შეფარდების (INR) განსაზღვრა

კლინიკური ლაბორატორია

15.00

პროსტატის სეკრეტის ბაქტერიოლოგიური კვლევა(სრული სერვისი)

კლინიკური ლაბორატორია

90.00

Ureaplasma urealyticum/Mycoplasma hominis, სასქესო ორგანოებიდან გამონადენის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა- ბაქტერიების კულტივირება და იდენტიფიცირება


კლინიკური ლაბორატორია

60.00

სხვადასხვა ბიოლოგიური მასალის გრამის წესით შეღებვა, ბაქტერიების გამოვლენა ნატიურ ნაცხებში


კლინიკური ლაბორატორია

35.00

ქალის რძის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე

კლინიკური ლაბორატორია

85.00

Morbillivirus IgG, წითელას საწინააღმდეგო Ig G კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (ELISA მეთოდოთ)


კლინიკური ლაბორატორია

28.00

HCV, C ჰეპატიტის ვირუსის რნმ-ის გამოვლენა რეალურ დროში PCR მეთოდით (თვისობრივი ანალიზი)


კლინიკური ლაბორატორია

210.00

HCV, C ჰეპატიტის ვირუსის რნმ-ის აღმოჩენა რეალურ დროში PCR მეთოდით (რაოდენობრივი  ანალიზი,ვირუსული დატვირთვა)


კლინიკური ლაბორატორია

210.00

Ig E კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა ინჰალაციური, კვებითი ანტიგენების მიმართ (27 ალერგენი)


კლინიკური ლაბორატორია

130.00

PCR მეთოდით ახალი კორონავირუსის (nCov) გამოკვლევა


კლინიკური ლაბორატორია

50.00

COVID-19 ანტიგენის განსაზღვრა ( SARS-CoV-2 Ag- სწრაფი ტესტი)

კლინიკური ლაბორატორია

35.00

Influenza A/B, SARS-CoV-2 (სწრაფი, იმუნოქრომატოგრაფიული lateral flow მეთოდით)


კლინიკური ლაბორატორია

25.00

SARS CoV 2 IgM/IgG, კორონავირუსების იმუნოსეროლოგიური გამოკვლევები (სწრაფი ტესტი,იმუნოქრომატოგრაფიული lateral flow მეთოდით)


კლინიკური ლაბორატორია

25.00


Enterobius vermicularis, პერიანალური ნაცხის ანალიზი ×

კლინიკური ლაბორატორია

40.00

პერსონალის ხელიდან აღებული ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა მტარებლობაზე - ბაქტერიების კულტივირება და იდენტიფიცირება

კლინიკური ლაბორატორია

85.00

სამედიცინო ინვენტარის ზედაპირებიდან (კიუვეზი,სამედიცინო აპარატურა,ექთნის მაგიდა, ავტოკლავი, პაციენტის საწოლი) აღებული მასალის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა - ბაქტერიების კულტივირება და იდენტიფიცირება

კლინიკური ლაბორატორია

85.00

ურეთრის ნაცხის გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე(სრული სერვისი)


კლინიკური ლაბორატორია

90.00

გამონაჟონი სითხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა(სრული სერვისი)

კლინიკური ლაბორატორია

90.00

Cortisol, კორტიზოლის განსაზღვრა 24 საათიან შარდში

კლინიკური ლაბორატორია

35.00

 Morbillivirus IgM, წითელას საწინააღმდეგო Ig M კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (ELISA მეთოდოთ)

კლინიკური ლაბორატორია

28.00

ჰეპატიტ С–ს მარკერი Anti-HCV ( იფა მეთოდით) განსაზღვრა სისხლში


კლინიკური ლაბორატორია

30.00

HBV, HBsAg, B ჰეპატიტის ვირუსის ზედაპირული ანტიგენის განსაზღვრა (პირდაპირი ქემილუმინესცენცია) ×

კლინიკური ლაბორატორია

25.00

EBV, ებშტეინ-ბარის ვირუსის დნმ-ის აღმოჩენა (სისხლში, შარდში ,ნერწვში, ხახის ნაცხში, ბრონქოალვეოლარული ლავაჟი,თავზურგტვინის სითხეში) რეალურ დროში PCR მეთოდით (რაოდენობრივი)

კლინიკური ლაბორატორია

180.00

Treponema pallidum, ტრეპონემა პალიდუმის ანტისხეულების განსაზღრა სისხლში (პირდაპირი ქემილუმინესცენცია)

კლინიკური ლაბორატორია

25.00

Treponema pallidum, ტრეპონემა პალიდუმის ანტისხეულების განსაზღრა სისხლში (სწრაფი ტესტი,იმუნოქრომატოგრაფიული lateral flow მეთოდით)

კლინიკური ლაბორატორია

20.00

 Brucella, ბრუცელა ბაქტერიების სუმარული ანტისხეულების (IgM, IgG) იმუნოსეროლოგიური კვლევა (აგლუტინაციის მეთოდით, სწრაფი ტესტი)

კლინიკური ლაბორატორია

25.00

Leptospira IgG/IgM , ლეპტოსპირას საწინააღმდეგო ანტისხეულების (სწრაფი ტესტი, იმუნოქრომატოგრაფიული lateral flow მეთოდით)

კლინიკური ლაბორატორია

18.00

Leishmania donovani IgM/IgG, ლეიშმანია დონოვანი უმარტივესების იმუნოსეროლოგიური გამოკვლევები( (სწრაფი ტესტი,იმუნოქრომატოგრაფიული lateral flow მეთოდით)

კლინიკური ლაბორატორია

18.00

Adenovirus Ag, ადენოვირუსის ანტიგენის განსაზღვრა ნაცხში (სწრაფი ტესტი,იმუნოქრომატოგრაფიული lateral flow მეთოდით)

კლინიკური ლაბორატორია

35.00

HSV Type I/II, მარტივი ჰერპესის ვირუსის ტიპი I/II დნმ-ის აღმოჩენა თავზურგტვინის სითხეში რეალურ დროში PCR მეთოდით ×

კლინიკური ლაბორატორია

120.00

გლიკირებული ჰემოგლობინის განსაზღვრა (HbA1c)


კლინიკური ლაბორატორია

45.00

NT-proBNP-ს განსაზღვრა სისხლში


კლინიკური ლაბორატორია

130.00

სისხლის კომპონენტების შეთავსება


კლინიკური ლაბორატორია

12.00

SARS CoV 2 RBD IgG რაოდენობრივი ანალიზი, კორონავირუსების იმუნოსეროლოგიური გამოკვლევები ×


კლინიკური ლაბორატორია

50.00

შარდის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა (სრული სერვისი)


კლინიკური ლაბორატორია

90.00

ურეთრალური ნაცხის მიკროსკოპული გამოკვლევა

კლინიკური ლაბორატორია

20.00

სტერილური, მრავალჯერადი გამოყენების ინსტრუმენტებიდან აღებული მასალის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა - ბაქტერიების კულტივირება და იდენტიფიცირება

კლინიკური ლაბორატორია

85.00

სინოვიალური სითხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა(სრული სერვისი)


კლინიკური ლაბორატორია

90.00

პერსონალის ხახის ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა მტარებლობაზე - ბაქტერიების კულტივირება და იდენტიფიცირება

კლინიკური ლაბორატორია

85.00

პერსონალის ცხვირ-ხახის ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა მტარებლობაზე -ბაქტერიების კულტივირება და იდენტიფიცირება

კლინიკური ლაბორატორია

85.00

nCov, ახალი კორონავირუსის გამოკვლევა რეალურ დროში PCR მეთოდით, CITO


კლინიკური ლაბორატორია

60.00

nCov, ახალი კორონავირუსის გამოკვლევა რეალურ დროში PCR მეთოდით, CITO, GeneXpert


კლინიკური ლაბორატორია

280.00

 GLUC,გესტაციური დიაბეტის სკრინინგი (50გ) (მცირე ტესტი)


კლინიკური ლაბორატორია

20.00

ბეტა-2-მიკროგლობულინის განსაზღვრა შრატში (ß2 -microglobulin)


კლინიკური ლაბორატორია

50.00

ასციტური სითხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა ანაერობულ მიკროფლორაზე

კლინიკური ლაბორატორია

160.00

pANCA, cANCA, ანტისხეულების გამოკვლევა/განსაზღვრა უჯრედების და მათი რეცეპტორების მეტაბოლიტების მიმართ


კლინიკური ლაბორატორია

130.00

ანტიმიკრობული რეზისტენტობის განსაზღვრა (ანტიბიოტიკოგრამა)

კლინიკური ლაბორატორია

30.00

ანტიმიკრობული მგრძნობელობის განსაზღვრა კოლისტინის მიმართ

კლინიკური ლაბორატორია

40.00

ანტიმიკრობული მგრძნობელობის განსაზღვრა დამატებით ანტიბიოტიკებზე

კლინიკური ლაბორატორია

80.00

წითელი სისხლის კვლევა (RBC, Hb, Hct )


კლინიკური ლაბორატორია

7.00

ჩირქოვანი მასალის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა(სრული სერვისი)

კლინიკური ლაბორატორია

90.00

შარდოვანას განსაზღვრა დიალიზატში

კლინიკური ლაბორატორია

19.00

ქსოვილის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა ანაერობულ მიკროფლორაზე

კლინიკური ლაბორატორია

140.00

სისხლის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა ანაერობულ მიკროფლორაზე

კლინიკური ლაბორატორია

160.00

პლევრის ღრუს სითხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა ანაერობულ მიკროფლორაზე

კლინიკური ლაბორატორია

160.00

პერიკარდიუმის ღრუს სითხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა ანაერობულ მიკროფლორაზე

კლინიკური ლაბორატორია

160.00

მცენარეული მტვერის ანტიგენების მიმართ IgE კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში - 20 ინჰალაციური ალერგენი (იმუნობლოტის მეთოდით)

კლინიკური ლაბორატორია

135.00

კრეატინინის განსაზღვრა დიალიზატში

კლინიკური ლაბორატორია

19.00

კომპლემენტის C4 კომპონენტის განსაზღვრა (C4, C4f და სხვა)

კლინიკური ლაბორატორია

50.00

კვებითი ანტიგენების მიმართ IgE კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში - კვებისმიერი 20 ალერგენი (იმუნობლოტის მეთოდით)

კლინიკური ლაბორატორია

135.00

კვებითი ანტიგენების მიმართ IgE კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში - 10 ალერგენი (კვერცხი, თხილეული, რძე , კაზეინი კაკაო) (იმუნობლოტის მეთოდით)

კლინიკური ლაბორატორია

90.00

თავისუფალი ესტრიოლის განსაზღვრა სისხლში ( free E3)

კლინიკური ლაბორატორია

30.00

თავზურგტვინის სითხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა(სრული სერვისი)


კლინიკური ლაბორატორია

90.00

E.coli-ს O157 (ენტეროპათოგენური) Ag- ის და VT1/VT2-ის განსაზღვრა განავალში


კლინიკური ლაბორატორია

60.00

VZV IgM, ჩუტყვავილა-ზოსტერის საწინააღმდეგო Ig M კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (ELISA მეთოდით)


კლინიკური ლაბორატორია

25.00

VZV IgG, ჩუტყვავილა-ზოსტერის საწინააღმდეგო Ig G კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (ELISA მეთოდოთ)


კლინიკური ლაბორატორია

25.00

Trichinella spiralis IgM, ტრიქინელას საწინააღმდეგო Ig M კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (ELISA მეთოდოთ)


კლინიკური ლაბორატორია

25.00

Trichinella spiralis IgG, ტრიქინელას საწინააღმდეგო Ig G კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (ELISA მეთოდოთ)


კლინიკური ლაბორატორია

25.00

TPHA რაოდენობრივი, ბაქერიების იმუნოსეროლოგიური გამოკვლევები

კლინიკური ლაბორატორია

50.00

TPHA თვისობრივი, ბაქტერიების იმუნოსეროლოგიური გამოკვლევები

კლინიკური ლაბორატორია

12.00

Toxocara IgG, ტოქსოკარას საწინააღმდეგო Ig G კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (ELISA მეთოდოთ)


კლინიკური ლაბორატორია

25.00

Taenia solium IgG, ტენია სოლიუმის საწინააღმდეგო Ig G კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (ELISA მეთოდოთ)


კლინიკური ლაბორატორია

25.00

Streptococcus A group Ag, A ჯგუფის სტრეპტოკოკის ანტიგენის განასაზღვრა ხახის ნაცხში (სწრაფი ტესტი,იმუნოქრომატოგრაფიული lateral flow მეთოდით)

კლინიკური ლაბორატორია

25.00

SARS CoV 2 ACE2-RBD ნეიტრალიზაციის ტესტი, კორონავირუსების იმუნოსეროლოგიური გამოკვლევები ( ELISA მეთოდით)

კლინიკური ლაბორატორია

100.00

RPR თვისობრივი, ბაქტერიების იმუნოსეროლოგიური გამოკვლევები

კლინიკური ლაბორატორია

20.00

Rotavirus/Adenovirus/Norovirus Ag, როტავირუსის/ადენოვირუსის/ნოროვირუსის ანტიგენის განსაზღვრა განავალში

კლინიკური ლაბორატორია

80.00

CMV, ციტომეგალოვირუსის დნმ-ის აღმოჩენა თავზურგტვინის სითხეში (თვისობრივი) რეალურ დროში PCR მეთოდით


კლინიკური ლაბორატორია

70.00

HPV, ადამიანის პაპილომა ვირუსის მაღალი ონკორისკის ტიპების (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) აღმოჩენა ბიოლოგიურ სითხეში რეალურ დროში PCR მეთოდით


კლინიკური ლაბორატორია

160.00

მენინგიტის გამომწვევი 6 პათოგენის აღმოჩენა რეალურ დროში PCR მეთოდით (HSV I, HSV II, VZV, Enterovirus, Human paraechovirus, Mumps)


კლინიკური ლაბორატორია

200.00

21 რესპირაციული პათოგენის აღმოჩენა რეალურ დროში PCR მეთოდით


კლინიკური ლაბორატორია

250.00

M (IgM) იმუნოგლობულინის განსაზღვრა სისხლში

კლინიკური ლაბორატორია

25.00

Leishmania Infantum IgG, ლეიშმანია ინფანტუმის საწინააღმდეგო Ig G კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (ELISA მეთოდოთ)


კლინიკური ლაბორატორია

28.00

ICA ცირკულირებადი ანტიკოაგულანტის აქტივობა (შერევის ტესტი)

კლინიკური ლაბორატორია

44.00

HSV Type I/II, მარტივი ჰერპესის ვირუსის ტიპი I/II დნმ-ის აღმოჩენა სისხლში რეალურ დროში PCR მეთოდით


კლინიკური ლაბორატორია

120.00

HBeAg (HBV), B ჰეპატიტის ვირუსის e ანტიგენის განსაზღვრა სისხლში (პირდაპირი ქემილუმინესცენცია)


კლინიკური ლაბორატორია

40.00

Giardia lamblia Ag, გიარდიას ანტიგენის განსაზღვრა განავალში

კლინიკური ლაბორატორია

35.00

G (IgG) იმუნოგლობულინის განსაზღვრა სისხლში

კლინიკური ლაბორატორია

25.00

Entamoeba histolytica IgG, ამებას საწინააღმდეგო Ig G კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (ELISA მეთოდოთ)


კლინიკური ლაბორატორია

60.00

Echinococcus granulosus IgG, ექინოკოკის საწინააღმდეგო Ig G კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (ELISA მეთოდოთ)


კლინიკური ლაბორატორია

26.00

Crypto/Giardia/Entamoeba Ag, კრიპტო/გიარდია/ენთამება ანტიგენის განსაზღვრა განავალში

კლინიკური ლაბორატორია

60.00

CKMB, კრეატინკინაზას MB ფრაქციის განსაზღვრა სისხლში

კლინიკური ლაბორატორია

50.00

Campylobacter spp Ag, კამპილობაქტერის ანტიგენის განასაზღვრა განავალში

კლინიკური ლაბორატორია

60.00

Brucella IgM, ბრუცელა ბაქტერიების იმუნოსეროლოგიური გამოკვლევები

კლინიკური ლაბორატორია

28.00

Brucella IgG, ბრუცელა ბაქტერიების იმუნოსეროლოგიური გამოკვლევები

კლინიკური ლაბორატორია

28.00

Borrelia burgdorferi IgM, ბორელია ბურგდორფერის საწინააღმდეგო Ig M კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (ELISA მეთოდით)

კლინიკური ლაბორატორია

30.00

Borrelia burgdorferi IgG, ბორელია ბურგდორფერის საწინააღმდეგო Ig G კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (ELISA მეთოდით)


კლინიკური ლაბორატორია

30.00

Ascaris lumbricoides IgG, ასკარიდას საწინააღმდეგო Ig G კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (ELISA მეთოდოთ)


კლინიკური ლაბორატორია

30.00

antiHBs (HBV), B ჰეპატიტის ვირუსის ზედაპირული ანტიგენის მიმართ ანტისხეულების განსაზღვრა (პირდაპირი ქემილუმინესცენცია) ×


კლინიკური ლაბორატორია

40.00

Anti-CCP ანტისხეულები რევმატოიდულ ართრიტთან ასოცირებულ ნუკლეარულ ანტიგენის მიმართ


კლინიკური ლაბორატორია

80.00

ACTH ადრენოკორტიკოტროპული ჰორმონის განსაზღვრა სისხლში

კლინიკური ლაბორატორია

50.00

ჰომოცისტეინის განსაზღვრა სისხლში და სისხლის შრატში (HCY)

კლინიკური ლაბორატორია

90.00

ცხვირის,ხახის, ყურის, თვალის ნაცხის კულტურალური გამოკვლევა სოკოზე- იდენტიფიკაცია, სახეობის განსაზღვრა

კლინიკური ლაბორატორია

150.00

ჩირქოვანი მასალის კულტურალური გამოკვლევა სოკოზე- იდენტიფიკაცია, სახეობის განსაზღვრა

კლინიკური ლაბორატორია

150.00

შარდის კულტურალური გამოკვლევა სოკოზე- იდენტიფიკაცია, სახეობის განსაზღვრა (სრული სერვისი)

კლინიკური ლაბორატორია

220.00

შარდის კულტურალური გამოკვლევა სოკოზე- იდენტიფიკაცია, სახეობის განსაზღვრა

კლინიკური ლაბორატორია

150.00

ქსოვილების და სხვა ბიოპტატების კულტურალური გამოკვლევა სოკოზე

კლინიკური ლაბორატორია

150.00

ფრჩხილის და კანის ანაფხეკის კულტურალური გამოკვლევა სოკოზე- იდენტიფიკაცია, სახოების განსაზღვრა

კლინიკური ლაბორატორია

150.00

Lead, Pb, ტყვიის განსაზღვრა სისხლში


კლინიკური ლაბორატორია

100.00

Treponema Pallidum-ტრეპონემა პალიდუმის დნმ-ის აღმოჩენა უროგენიტალურ ნაცხში რეალურ დროში PCR მეთოდით


კლინიკური ლაბორატორია

100.00

ტაკროლიმუსის კონცენტრაცია სისხლში

კლინიკური ლაბორატორია

85.00

სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების მულტიპლექსური აღმოჩენა რეალურ დროში PCR მეთოდით, პანელი 13 (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria Gonorrhoeae)


კლინიკური ლაბორატორია

200.00

სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების მულტიპლექსური აღმოჩენა რეალურ დროში PCR მეთოდით, პანელი 13 (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria Gonorrhoeae)


კლინიკური ლაბორატორია

150.00

 RPR (Rapid plasma reagin) ტესტი (რაოდენობრივი)


კლინიკური ლაბორატორია

20.00

სისხლის კულტურალური გამოკვლევა სოკოზე- იდენტიფიკაცია, სახეობის განსაზღვრა

კლინიკური ლაბორატორია

170.00

მასალის იმუნოფენოტიპირება გამდინარე ციტომეტრიული მეთოდით

კლინიკური ლაბორატორია

700.00

კალციუმის განსაზღვრა შარდში (Ca-U)

კლინიკური ლაბორატორია

25.00

cross match, იმუნოლოგიური ტოლერანტობის განსაზღვრა კომპლემენტ დამოკიდებული ციტოტოქსიურობის კვლევა სისხლში (CDC)


კლინიკური ლაბორატორია

800.00

თმის კულტურალური გამოკვლევა სოკოზე- იდენტიფიკაცია, სახეობის განსაზღვრა

კლინიკური ლაბორატორია

150.00

თავზურგტვინის სითხის კულტურალური გამოკვლევა სოკოზე- იდენტიფიკაცია, სახეობის განსაზღვრა

კლინიკური ლაბორატორია

170.00

ვაგინალური ნაცხის კულტურალური გამოკვლევა სოკოზე - იდენტიფიკაცია, სახეობის განსაზღვრა (სრული სერვისი)

კლინიკური ლაბორატორია

220.00

ბრონქოალვეოლური ლავაჟის/ნახველის კულტურალური გამოკვლევა სოკოზე- იდენტიფიკაცია, სახეობის განსაზღვრა

კლინიკური ლაბორატორია

150.00

არაკონიუგირებული ბილირუბინის განსაზღვრა სისხლში

კლინიკური ლაბორატორია

12.00

WFS1 - ვოლფრამის სინდრომი Wolfram syndrome

კლინიკური ლაბორატორია

2641.00

WFS1 - აუტოსომური დომინანტური სიყრუის ტიპი 6/14 (DFNA6/14)

კლინიკური ლაბორატორია

2641.00

WES ჰემოსტაზური/თრომბოზული დარღვევები

კლინიკური ლაბორატორია

5592.00

WES ცილიოპათიები

კლინიკური ლაბორატორია

5592.00

WES ღვიძლის დარღვევები

კლინიკური ლაბორატორია

5592.00

WES ტუჩისა და სასის თანდაყოლილი ნაპრალები

კლინიკური ლაბორატორია

5592.00

WES სქესის განვითარების დაავადებები/განსხვავებები (DSD) / თირკმელზედა ჯირკვლის პირველადი უკმარისობა

კლინიკური ლაბორატორია

5592.00

WES სრული ჩასახვამდელი ტესტი

კლინიკური ლაბორატორია

5592.00

WES სმენის დაქვეითება

კლინიკური ლაბორატორია

5592.00

WES რკინის დარღვევები

კლინიკური ლაბორატორია

5592.00

WES პირველადი იმუნოდეფიციტი

კლინიკური ლაბორატორია

5592.00

WES პარკინსონის დაავადება

კლინიკური ლაბორატორია

5592.00

WES ნივთიერებათა ცვლის დარღვევა

კლინიკური ლაბორატორია

5592.00

WES ნეიროპათიები

კლინიკური ლაბორატორია

5592.00

WES ნაყოფის აკინეზია (მოძრაობის შეუძლებლობა)

კლინიკური ლაბორატორია

5592.00

WES მხედველობის დარღვევები

კლინიკური ლაბორატორია

5592.00

WES მწვავე კომბინირებული იმუნოდეფიციტი (SCID)

კლინიკური ლაბორატორია

5592.00

WES მოძრაობის დარღვევები

კლინიკური ლაბორატორია

5592.00

WES მიტოქონდრიული დარღვევები

კლინიკური ლაბორატორია

5592.00

WES მენდელის მემკვიდრეობითი დარღვევები

კლინიკური ლაბორატორია

5592.00

WES მემკვიდრეობითი სიმსივნე

კლინიკური ლაბორატორია

5592.00

WES მემკვიდრეობითი ნევროლოგიური ტკივილის დარღვევები

კლინიკური ლაბორატორია

5592.00

WES კუნთების დარღვევები

კლინიკური ლაბორატორია

5592.00

WES კანის დარღვევები

კლინიკური ლაბორატორია

5592.00

WES ინტელექტუალური უნარშეზღუდულობა

კლინიკური ლაბორატორია

5592.00

WES თირკმლის დარღვევები

კლინიკური ლაბორატორია

5592.00

WES თანდაყოლილი დისკერატოზი და აპლაზიური ანემია

კლინიკური ლაბორატორია

5592.00

WES თავისა და სახის ძვლების თანდაყოლილი ანომალიები

კლინიკური ლაბორატორია

5592.00

WES ეპილეფსია

კლინიკური ლაბორატორია

5592.00

WES გულის თანდაყოლილი დაავადება

კლინიკური ლაბორატორია

5592.00

WES ბგერითი ზღარბი მედულობლასტომა (sonic hedgehog medulloblastoma)

კლინიკური ლაბორატორია

5592.00

WES ამიოტროფიული გვერდითი სკლეროზი, ALS

კლინიკური ლაბორატორია

5592.00

WES Noonan syndrome / RASopathy

კლინიკური ლაბორატორია

5592.00

PD-L1 ექსპრესიის განსაზღვრა იმუნოჰისტოქიმიური მეთოდით

კლინიკური ლაბორატორია

350.00

CMV, ციტომეგალოვირუსის  დნმ-ის აღმოჩენა სისხლში (თვისობრივი) რეალურ დროში PCR მეთოდით


კლინიკური ლაბორატორია

70.00

CMV, ციტომეგალოვირუსის დნმ-ის აღმოჩენა სისხლში (რაოდენობრივი) რეალურ დროში PCR მეთოდით


კლინიკური ლაბორატორია

70.00

Chlamydia Trachomatis/Ureaplasma Urealyticum, ქლამიდია ტრაქომატისი და ურეაპლაზმა ურეალიტიკუმის აღმოჩენა ბიოლოგიურ მასალაში რეალურ დროში PCR მეთოდით


კლინიკური ლაბორატორია

70.00

Chlamydia Trachomatis/Neisseria Gonorrhoea, ქლამიდია ტრაქომატისი და ნეისერია გონორეას აღმოჩენა ბიოლოგიურ მასალაში რეალურ დროში PCR მეთოდით


კლინიკური ლაბორატორია

70.00

Ureaplasma Urealyticum/Ureaplasma Parvum, ურეაპლაზმა ურეალიტიკუმი და ურეაპლაზმა პარვუმის აღმოჩენა ბიოლოგიურ მასალაში რეალურ დროში PCR მეთოდით


კლინიკური ლაბორატორია

70.00

Trichomona Vaginalis/Gardnerella Vaginalis, ტრიქომონა ვაგინალისი და გარდნერელა ვაგინალისის აღმოჩენა ბიოლოგიურ მასალაში რეალურ დროში PCR მეთოდით


კლინიკური ლაბორატორია

70.00

Mycoplasma Hominis/Mycoplasma Genitalium, მიკოპლაზმა ჰომინისი და მიკოპლაზმა გენიტალიუმის აღმოჩენა ბიოლოგიურ მასალაში რეალურ დროში PCR მეთოდით


კლინიკური ლაბორატორია

70.00

NRAS გენის მუტაციის აღმოჩენა პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციით რეალურ დროში PCR მეთოდით


კლინიკური ლაბორატორია

600.00

KRAS გენის მუტაციის აღმოჩენა პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციით რეალურ დროში PCR მეთოდით


კლინიკური ლაბორატორია

600.00

EGFR გენის მუტაციის აღმოჩენა პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციით რეალურ დროში PCR მეთოდით


კლინიკური ლაბორატორია

700.00

BRAF გენის მუტაციის აღმოჩენა პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციით რეალურ დროში PCR მეთოდით


კლინიკური ლაბორატორია

450.00

ALK გენის მუტაციის აღმოჩენა პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციით რეალურ დროში PCR მეთოდით


კლინიკური ლაბორატორია

750.00

კონკრეტული მასალა არ არის მითითებული


კლინიკური ლაბორატორია

70.00

HSV Type I/II, მარტივი ჰერპესის ვირუსის ტიპი I/II დნმ-ის აღმოჩენა სისხლში რეალურ დროში PCR მეთოდით,CITO


კლინიკური ლაბორატორია

120.00

CMV, ციტომეგალოვირუსის დნმ-ის აღმოჩენა სისხლში (თვისობრივი) რეალურ დროში PCR მეთოდით, CITO


კლინიკური ლაბორატორია

150.00

EBV, ებშტეინ-ბარის ვირუსის დნმ-ის აღმოჩენა (სისხლში, შარდში, ნერწვში, ხახის ნაცხში, ბრონქოალვეოლარული ლავაჟი,თავზურგტვინის სითხეში) რეალურ დროში PCR მეთოდით, CITO


კლინიკური ლაბორატორია

150.00

HPV, ადამიანის პაპილომა ვირუსის მაღალი ონკორისკის ტიპების (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) აღმოჩენა ბიოლოგიურ სითხეში რეალურ დროში PCR მეთოდით, CITO


კლინიკური ლაბორატორია

220.00

Chlamydia Trachomatis/Ureaplasma Urealyticum, ქლამიდია ტრაქომატისი და ურეაპლაზმა ურეალიტიკუმის აღმოჩენა ბიოლოგიურ მასალაში რეალურ დროში PCR მეთოდით, CITO


კლინიკური ლაბორატორია

150.00

Chlamydia Trachomatis/Neisseria Gonorrhoea, ქლამიდია ტრაქომატისი და ნეისერია გონორეას აღმოჩენა ბიოლოგიურ მასალაში რეალურ დროში PCR მეთოდით, CITO


კლინიკური ლაბორატორია

150.00

Ureaplasma Urealyticum/Ureaplasma Parvum, ურეაპლაზმა ურეალიტიკუმი და ურეაპლაზმა პარვუმის აღმოჩენა ბიოლოგიურ მასალაში რეალურ დროში PCR მეთოდით, CITO


კლინიკური ლაბორატორია

150.00

Trichomona Vaginalis/Gardnerella Vaginalis, ტრიქომონა ვაგინალისი და გარდნერელა ვაგინალისის აღმოჩენა ბიოლოგიურ მასალაში რეალურ დროში PCR მეთოდით, CITO


კლინიკური ლაბორატორია

150.00

Mycoplasma Hominis/Mycoplasma Genitalium, მიკოპლაზმა ჰომინისი/ მიკოპლაზმა გენიტალიუმის დნმ-ის აღმოჩენა ბიოლოგიურ მასალაში რეალურ დროში PCR მეთოდით, CITO


კლინიკური ლაბორატორია

150.00

HBV, B ჰეპატიტის ვირუსის დნმ-ის აღმოჩენა რეალურ დროში PCR მეთოდით (თვისობრივი ანალიზი), CITO


კლინიკური ლაბორატორია

300.00

HCV, C ჰეპატიტის ვირუსის რნმ-ის გამოვლენა რეალურ დროში PCR მეთოდით (თვისობრივი ანალიზი), CITO


კლინიკური ლაბორატორია

300.00

ლიმფოციტები CD4 და CD8 განსაზღვრა სისხლში გამდინარე ციტომეტრიული მეთოდით


კლინიკური ლაბორატორია

70.00

BRCA1 - მემკვიდრეობითი სარძევე ჯირკვლის კიბო და/ან საკვერცხის კიბო

კლინიკური ლაბორატორია

2183.00

9 დონორის შეთავსება

კლინიკური ლაბორატორია

44.00

8 დონორის შეთავსება

კლინიკური ლაბორატორია

40.00

7 დონორის შეთავსება


კლინიკური ლაბორატორია

36.00

6 დონორის შეთავსება


კლინიკური ლაბორატორია

32.00

5 დონორის შეთავსება


კლინიკური ლაბორატორია

28.00

4 დონორის შეთავსება

კლინიკური ლაბორატორია

24.00

3 დონორის შეთავსება


კლინიკური ლაბორატორია

20.00

2 დონორის შეთავსება


კლინიკური ლაბორატორია

16.00

10 დონორის შეთავსება


კლინიკური ლაბორატორია

48.00

1 დონორის შეთავსება


კლინიკური ლაბორატორია

12.00

  HBV, B ჰეპატიტის ვირუსის დნმ-ის აღმოჩენა რეალურ დროში PCR მეთოდით (თვისობრივი ანალიზი)

კლინიკური ლაბორატორია

140.00

  Toxoplasma Gondii, ტოქსოპლაზმა გონდიის დნმ-ის აღმოჩენა სისხლში რეალურ დროში PCR მეთოდით

კლინიკური ლაბორატორია

200.00

ჩირქოვანი მასალის გამოკვლევა ანაერობულ მიკროფლორაზე


კლინიკური ლაბორატორია

140.00

ქსოვილოვანი მასალის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა (სრული სერვისი)

კლინიკური ლაბორატორია

90.00

რექტალური ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა(სრული სერვისი)

კლინიკური ლაბორატორია

90.00

პირის ღრუს ჭრილობის ბაქტერიოლოგური გამოკვლევა(სრული სერვისი)

კლინიკური ლაბორატორია

90.00

ინტრაოპერაციული მასალის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა(სრული სერვისი)

კლინიკური ლაბორატორია

90.00

კათეტერის წვერის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა - ბაქტერიების კულტივირება და იდენტიფიცირება


კლინიკური ლაბორატორია

85.00

  ერთჯერადი და მრავალჯერადი იარაღების, სახარჯი მასალების ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა-ბაქტერიების კულტივირება და იდენტიფიცირება

კლინიკური ლაბორატორია

85.00

ენდოტრაქეული ასპირატის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა(სრული სერვისი)

კლინიკური ლაბორატორია

90.00

HBV, HBsAg, B ჰეპატიტის ვირუსის იმუნოსეროლოგიური გამოკვლევები (პირდაპირი ქემილუმინესცენცია)

კლინიკური ლაბორატორია

30.00

HCV, antiHCV, C ჰეპატიტის ვირუსის იმუნოსეროლოგიური გამოკვლევები (პირდაპირი ქემილუმინესცენცია)

კლინიკური ლაბორატორია

35.00

ჰაერის ნიმუშის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევეა - ბაქტერიების კულტივირება და იდენტიფიცირება

კლინიკური ლაბორატორია

85.00

შარდოვანას განსაზღვრა შარდში


კლინიკური ლაბორატორია

19.00

სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების მულტიპლექსური აღმოჩენა რეალურ დროში PCR მეთოდით, პანელი 15


კლინიკური ლაბორატორია

200.00

სინოვიალური სითხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა ანაერობულ მიკროფლორაზე


კლინიკური ლაბორატორია

160.00

ოსმოლალობის განსაზღვრა სისხლში(mOsm)


კლინიკური ლაბორატორია

25.00

მიკროალბუმინის განსაზღვრა 24 საათიან შარდში


კლინიკური ლაბორატორია

30.00

მედიკამენტის კონცენტრაციის განსაზღვრა (ვანკომიცინი)


კლინიკური ლაბორატორია

40.00

მედიკამენტის კონცენტრაციის განსაზღვრა (გენტამიცინი)


კლინიკური ლაბორატორია

20.00

ლიმფოციტები, T და B განსაზღვრა სისხლში გამდინარე ციტომეტრიული მეთოდით


კლინიკური ლაბორატორია

107.00

ლიმფოციტები, NK, T, B , CD4 , CD8 განსაზღვრა გამდინარე ციტომეტრიული მეთოდით


კლინიკური ლაბორატორია

400.00

ლიმფოციტები, NK უჯრედების გამოკვლევა გამდინარე ციტომეტრულიული მეთოდით


კლინიკური ლაბორატორია

130.00

ლიმფოციტები, CD8 განსაზღვრა სისხლში გამდინარე ციტომეტრიული მეთოდით


კლინიკური ლაბორატორია

45.00

ლიმფოციტები, CD4 განსაზღვრა სისხლში გამდინარე ციტომეტრიული მეთოდით


კლინიკური ლაბორატორია

35.00

ლიმფოციტები, CD19 (CD3-CD19+) განსაზღვრა სისხლში გამდინარე ციტომეტრიული მეთოდით


კლინიკური ლაბორატორია

200.00

ლეიკოციტების I და II კლასის HLA სისტემების ანტიგენების მიმართ ანტისხეულების განსაზღვრა (Class I,II)


კლინიკური ლაბორატორია

3000.00

კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში (CREA)


კლინიკური ლაბორატორია

15.00

ერითროციტების მორფოლოგიის გამოკვლევა პერიფერიულ სისხლში


კლინიკური ლაბორატორია

22.00

ანტითრომბინ III განსაზღვრა (AT III )


კლინიკური ლაბორატორია

60.00

VZV, ჩუტყვავილა ვირუსის დნმ-ის აღმოჩენა (სისხლში, შარდში,ნერწყვში, ნაცხში, თავზურგტვინის სითხეში) რეალურ დროში PCR მეთოდით


კლინიკური ლაბორატორია

100.00

VZV IgM, ჩუტყვავილა-ზოსტერის საწინააღმდეგო Ig M კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (ELISA მეთოდით), CITO


კლინიკური ლაბორატორია

30.00

VZV IgG, ჩუტყვავილა-ზოსტერის საწინააღმდეგო Ig G კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (ELISA მეთოდოთ), CITO


კლინიკური ლაბორატორია

30.00

Trichomonas Vaginalis, ტრიქომონა ვაგინალისი დნმ-ის აღმოჩენა ბიოლოგიურ სითხეში რეალურ დროში PCR მეთოდით


კლინიკური ლაბორატორია

50.00

Trichinella spiralis IgM, ტრიქინელას საწინააღმდეგო Ig M კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (ELISA მეთოდოთ), CITO


კლინიკური ლაბორატორია

30.00

Trichinella spiralis IgG, ტრიქინელას საწინააღმდეგო Ig G კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (ELISA მეთოდოთ), CITO


კლინიკური ლაბორატორია

30.00

Treponema Pallidum, ტრეპონემა პალიდუმის დნმ-ის აღმოჩენა უროგენიტალურ ნაცხში რეალურ დროში PCR მეთოდით, CITO


კლინიკური ლაბორატორია

170.00

Toxoplasma Gondii, ტოქსოპლაზმა გონდიის დნმ-ის აღმოჩენა სისხლში რეალურ დროში PCR მეთოდით, CITO


კლინიკური ლაბორატორია

300.00

Toxocara IgG, ტოქსოკარას საწინააღმდეგო Ig G კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (ELISA მეთოდოთ), CITO


კლინიკური ლაბორატორია

30.00

Protein C, პროტეინის C აქტივობის განსაზღვრა


კლინიკური ლაბორატორია

120.00

PDL1 - დამატებითი იმუნოსჰისტოქიმია (ჰოლანდია)


კლინიკური ლაბორატორია

970.00

Parvovirus (B19) IgM, პარვოვირუსის საწინააღმდეგო Ig M კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა


კლინიკური ლაბორატორია

80.00

Parvovirus (B19) IgG, პარვოვირუსის საწინააღმდეგო Ig G კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა


კლინიკური ლაბორატორია

120.00

PAI-1 4G/5G, პლაზმინოგენის აქტივატორის ინჰიბიტორ ტიპი 1 გენის გენოტიპირება


კლინიკური ლაბორატორია

150.00

Neisseria Gonorrhoeae, ნეისერია გონორეას დნმ-ის აღმოჩენა ბიოლოგიურ სითხეში რეალურ დროში PCR მეთოდით


კლინიკური ლაბორატორია

50.00

nCov , ახალი კორონავირუსის გამოკვლევა რეალურ დროში PCR მეთოდით


კლინიკური ლაბორატორია

50.00

Mycoplasma Genitalium, მიკოპლაზმა გენიტალიუმი დნმ-ის აღმოჩენა ბიოლოგიურ სითხეში რეალურ დროში PCR მეთოდით


კლინიკური ლაბორატორია

50.00

MTHFR C677T, გენის ნუკლეოტიდის პოლიმორფიზმის დეტექცია


კლინიკური ლაბორატორია

150.00

MTHFR A1298C, გენის ნუკლეოტიდის პოლიმორფიზმის დეტექცია


კლინიკური ლაბორატორია

150.00

II კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა ლეიკოციტების HLA სისტემების ანტიგენების მიმართ (Class II)


კლინიკური ლაბორატორია

2500.00

I კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა ლეიკოციტების HLA სისტემების ანტიგენების მიმართ (Class I)


კლინიკური ლაბორატორია

2500.00

HSV Type I/II, მარტივი ჰერპესის ვირუსის ტიპი I/II დნმ-ის აღმოჩენა ბიოლოგიურ მასალაში რეალურ დროსი PCR მეთოდით


კლინიკური ლაბორატორია

120.00

HSV I/II IgM, მარტივი ჰერპესის საწინააღმდეგო Ig M კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (იფა-მეთოდით)


კლინიკური ლაბორატორია

42.00

HSV I/II IgG, მარტივი ჰერპესის საწინააღმდეგო Ig G კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (ELISA მეთოდით) 35 კლინიკური ლაბორატორია


კლინიკური ლაბორატორია

35.00

HLA-Typing Class I,II, ჰისტოშეთავსების ძირითადი კომპლექსის ანტიგენების განსაზღვრა კლასი I,II


კლინიკური ლაბორატორია

3000.00

HLA-antibodies, ანტისხეულები ლეიკოციტების HLA სისტემების ანტიგენების მიმართ


კლინიკური ლაბორატორია

550.00

HDV, დელტა ჰეპატიტის რნმ-ის აღმოჩენა რეალურ დროში PCR მეთოდით (თვისობრივი ანალიზი)


კლინიკური ლაბორატორია

270.00

HBV, B ჰეპატიტის ვირუსის დნმ-ის აღმოჩენა რეალური დროში PCR მეთოდით (რაოდენობრივი ანალიზი, ვირუსული დატვირთვა)


კლინიკური ლაბორატორია

140.00

HBV, B ჰეპატიტის e ანტიგენის საწინააღმდეგო ანტისხეულების განსაზღვრა (anti HBe)


კლინიკური ლაბორატორია

40.00

GLUC (U)გლუკოზის განსაზღვრა 24 -საათიან შარდში


კლინიკური ლაბორატორია

15.00

Free Protein S, პროტეინის ანტიგენის განსაზღვრა


კლინიკური ლაბორატორია

140.00

Factor V Leiden, შედედების მეხუთე ფაქტორის ლეიდენის მუტაცია


კლინიკური ლაბორატორია

150.00

Factor V H1299R, შედედების მეხუთე ფაქტორის გენის გენოტიპირება


კლინიკური ლაბორატორია

150.00

Factor II G20210A, პროთრომბინის გენის გენოტიპირება


კლინიკური ლაბორატორია

150.00

Entamoeba histolytica IgG, ამებას საწინააღმდეგო Ig G კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (ELISA მეთოდოთ), CITO


კლინიკური ლაბორატორია

75.00

EGFR გენის მუტაციის აღმოჩენა პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციით რეალურ დროში PCR მეთოდით


კლინიკური ლაბორატორია

600.00

EBV (IgM, IgG, EBNA IgG, HA Heterophile antibodies), ევშტეინ-ბარის ვირუსის ანტისხეულების განსაზღვრა (სწრაფი,იმუნოქრომატოგრაფიული lateral flow მათოდით)


კლინიკური ლაბორატორია

50.00

DSA, დონორსპეციფიური ანტისხეულების განაზღვრა


კლინიკური ლაბორატორია

950.00

Chlamidya Trachomatis, ქლამიდია ტრაქომატისის დნმ-ის აღმოჩენა ბიოლოგიურ სითხეში რეალურ დროში PCR მეთოდით


კლინიკური ლაბორატორია

50.00

Candida Albicans/Gardnerella Vaginalis, კანდიდა ალბიკანსი და გარდნერელა ვაგინალისის აღმოჩენა ბიოლოგიურ მასალაში რეალურ დროში PCR მეთოდით


კლინიკური ლაბორატორია

80.00

Ca/Al-ალბუმინ კორექტირებული კალციუმი, კალციუმის განსაზღვრა სისხლში


კლინიკური ლაბორატორია

20.00

BUN შარდოვანას აზოტის განსაზღვრა სისხლში


კლინიკური ლაბორატორია

19.00

Brucella IgM, ბრუცელა ბაქტერიების იმუნოსეროლოგიური გამოკვლევები,CITO


კლინიკური ლაბორატორია

36.00

Brucella IgG, ბრუცელა ბაქტერიების იმუნოსეროლოგიური გამოკვლევები, CITO


კლინიკური ლაბორატორია

36.00

Borrelia burgdorferi IgM, ბორელია ბურგდორფერის საწინააღმდეგო Ig M კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (ELISA მეთოდით), CITO


კლინიკური ლაბორატორია

36.00

Borrelia burgdorferi IgG, ბორელია ბურგდორფერის საწინააღმდეგო Ig G კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (ELISA მეთოდით), CITO


კლინიკური ლაბორატორია

36.00

Ascaris lumbricoides IgG, ასკარიდას საწინააღმდეგო Ig G კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (ELISA მეთოდოთ), CITO


კლინიკური ლაბორატორია

36.00

anti-dsDNA IgG, ანტისხეულები უჯრედის ბირთვის დნმ-ის, CITO


კლინიკური ლაბორატორია

48.00

Anti-Cardiolipin IgM, ანტისხეულები უჯრედის მემბრანის კარდიოლიპინის მიმართ


კლინიკური ლაბორატორია

40.00

Anti-Cardiolipin IgG, ანტისხეულები უჯრედის მემბრანის კარდიოლიპინის მიმართ


კლინიკური ლაბორატორია

40.00

AMH, ანტი - მიულერის ჰორმონის განსაზღვრა


კლინიკური ლაბორატორია

180.00

A (IgA) იმუნოგლობულინის განსაზღვრა სისხლში


კლინიკური ლაბორატორია

25.00

21 რესპირაციული პათოგენის დადგენა + Sars_CoV_2


კლინიკური ლაბორატორია

270.00

ლაბორატორიული გამოკვლევისთვის ნიმუშის აღება


კლინიკური ლაბორატორია

20.00

HCO3⁻ -ბიკარბონატები

კლინიკური ლაბორატორია

25.00

HHV Type 6/7, ადამიანის ჰერპეს ვირუსის ტიპი 6/7 დნმ-ის გამოვლენა სისხლში რეალურ დროში PCR მეთოდით 

კლინიკური ლაბორატორია

100.00

HHV Type 6/7, ადამიანის ჰერპეს ვირუსის ტიპი 6/7 დნმ-ის გამოვლენა სისხლში რეალურ დროში PCR მეთოდით,CITO 

კლინიკური ლაბორატორია

150.00

ადამიანის ადენოვირუსის დნმ-ის გამოვლენა სისხლში რეალურ დროში PCR მეთოდით

კლინიკური ლაბორატორია

130.00

ადამიანის ადენოვირუსის დნმ-ის გამოვლენა სისხლში რეალურ დროში PCR მეთოდით,CITO 

კლინიკური ლაბორატორია

150.00

პოლიომა ვირუსის BK/JC დნმ-ის გამოვლენა რეალურ დროში PCR მეთოდით 

კლინიკური ლაბორატორია

300.00

პოლიომა ვირუსის BK/JC დნმ-ის გამოვლენა რეალურ დროში PCR მეთოდით,CITO 

კლინიკური ლაბორატორია

350.00