პათომორფოლოგიური ლაბორატორია


მეგალაბის პათოლოგიის დეპარტამენტი აერთიანებს ოთხ მიმართულებას :

1. ციტოპათოლოგია
2. ჰისტოპათოლოგია
3. იმუნოჰისტოქიმია
4. მოლეკულური პათოლოგიის
მეგალაბის პათოლოგიის დეპარტამენტში ფუნქციონირებს ულტრათანამედროვე, სრულიად ავტომატიზირებული, მაღალტექნოლოგიური აპარატები, როგორიცაა: 
Axio, Primo srar, CellSolutions 30, 3D Histech, Thermo Scientific Excelsior AS, Leica AutoStainer XL,Leica CV5030 Robotic Coverslipper, Thermo Scientific PT Module, Thermo Scientific Autostainer, Leica RM2245, Bio-Optica parafin station .
მაღალი ხარისხის კრიოსტატი -გვაძლევს ინტრაოპერაციული ექპრეს დიაგნოსტიკის ჩატარების საშუალებას დროის უმცირეს ინტერვალში.
ჩვენი ლაბორატორიის უპირატესობა არის: 
1.მარკერების დიდი ჯგუფი >150 მეტი სადიაგნოსტიკო მარკერი ;
2.სითხეზე დაფუძვნებული ციტოლოგიური კვლევის შესრულება (Liquid-based cytologyimethod), რომლის ბაზაზე დაყრდნობითაც არის შესაძლებელი მოლეკულურ-ტექნოლოგიური დიაგნოსტიკა.;
3.უჯრედული ბლოკის ტექნოლოგია -სითხეში (პუნქტატი ასციტები, პლევრული სითხის) არსებული უჯრედების კონცენტრირება და ჰისტოლოგიურ მასალად ჩაყალიბება და კონსერვაცია, რაც საშუალებას იძლევა ანათლების გაკეთების და მასალის არქივიზაციის.;
4 მოლეკულური პათოლოგიის მიმართულება, გენური მუტაციების გამოვლენა;
5. ჰემატოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა( ნაცხი მინაზე, ბიოპტატები) ;
4. უდიდესი მოცულობის საარქივო დიაგნოსტიკური მასალა ;
5 ინტელექტუალური რესურსი, პერსონალს სტაჟირება გავლილი აქვს უცხოეთის წამყვან კლინიკებში;


12 გოჯა ნაწლავის არასიმსივნური პათოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

12 გოჯა ნაწლავის სიმსივნური პათოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

ამპუტირებული კიდური (არასიმსივნური პათოლოგია)

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

ამპუტირებული კიდური (სიმსივნური პათოლოგია)

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

აპენდიქსის არასიმსივნეების პათომორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

აპენდიქსის სიმსივნეების პათომორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

ბადექონის არასიმსივნური პათოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

ბადექონის სიმსივნური პათოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

ბრონქების არასიმსივნური პათოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

ბრონქების სიმსივნეების პათ.მორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

ელენთის არასიმსივნური პროცესების პათ.მორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

ელენთის სიმსივნეების პათ.მორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

თავ-ზურგ-ტვინის მაგარის გარსის არასიმსივნ. პროცესის პათომორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

თავ-ზურგ-ტვინის მაგარის გარსის სიმსივნეების პათომორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

თიაქრის პარკის არასიმსივნური პათოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

თიაქრის პარკის სიმსივნური პათოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

თიმუსის არასიმსივნური პათოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

თიმუსის სიმსივნური პათოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

თირკმელზედა ჯირკვლის არასიმსივნური პათოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

თირკმელზედა ჯირკვლის სიმსივნური პათოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

თირკმლის არასიმსივნური,ანთებითი პროცესებისა და ანომალიების პათ.მორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

თირკმლის სიმსივნეების პათომორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

კუჭის არასიმსივნური პათოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

კუჭის სიმსივნეების პათომორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

ლიმფ.ივანძების არასიმსივნური პროცესების პათომორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

ლიმფ.ივანძების სიმსივნეების პათომორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

ნაღვლის ბუშტის არასიმსივნეების პათომორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

ნაღვლის ბუშტის სიმსივნეების პათომორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

ნუშურა ჯირივლების სიმსივნეების პათომორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

ნუშურა ჯირკვლების არასიმსივნეების პათომორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

პანკრეასის არასიმსივნური პათომორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

პანკრეასის სიმსივნური პათომორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

პირის ღრუს არასიმსივნური პათოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

პირის ღრუს სიმსივნური პათოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

რბილი ქსოვილების არასიმსივნური და ანთებითი პროცესების პათომორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

რბილი ქსოვილების სიმსივნეების პათომორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

საკვერცხეებისა და კვერცხსავალი მილის არასიმსივნური პათოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

საკვერცხეებისა და კვერცხსავალი მილის სიმსივნური პათოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

სანერწყვე ჯირივლების სიმსივნური პათომორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

სანერწყვე ჯირკვლის არასიმსივნეების პათომორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

სარძევე ჯირივლის არასიმსივნური პროცესების პათომორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

სარძევე ჯირივლის სიმსივნეების პათომორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

სასქესო ასოს არასიმსივნური და ანთებითი პროცესების პათ.მორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

სასქესო ასოს სიმსივნეების პათ.მორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

საშარდე გზების არასიმსივნური პათოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

საშარდე გზების სიმსივნური პათოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

საშვილოსნოს არასიმსივნური პროცესების პათომორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

საშვილოსნოს სიმსივნური პათმორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

საშვილოსნოს ყელის სიმსივნური პათომორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

საშვილოსნოს ყელის არასიმსივნური პათომორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

სწორი ნაწლავის არასიმსივნური პათმორფილოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

სწორი ნაწლავის სიმსივნური პათმორფილოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

ფარისებრი ჯირივლის არასიმსივნური პროცესების პათომორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

ფარისებრი ჯირივლის სიმსივნეების პათომორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

ფილტვების არასიმსივნეების პათომორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

ფილტვის სიმსივნეების პათომორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

ქალის გარეთა სასქ.ორგ-ის არასიმსივნური პროცესების პათომორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

ქალის გარეთა სასქ.ორგ-ის სიმსივნეების პათომორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

ღვიძლის არასიმსივნური პროცესების პათომორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

ღვიძლის სიმსივნეების პათომორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

შარდის ბუშტის არასიმსივნური პროცესების პათ.მორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

შარდის ბუშტის სიმსივნეების პათ.მორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

ცხვირის ღრუს არასიმსიუვნური პროცესების პათ.მორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

ცხვირის ღრუს სიმსივნეების პათ.მორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

ცხვირ-ხახის არასიმსივნური პათოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

ცხვირხახის სიმსივნური პათოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

ძვლისა და სახსრების არასიმსივნური პათმორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

ძვლისა და სახსრების სიმსივნური პათმორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

წვრილი და მსხვილი ნაწლავთა არასიმსივნეების პათომორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

წვრილი და მსხვილი ნაწლავთა სიმსივნეების პათომორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

წინამდებარე ჯირკვლის არასიმსივნური პათოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

წინამდებარე ჯირკვლის სიმსივნური პათოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

ხორხის არასიმსიუვნური პროცესების პათ.მორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

ხორხის სიმსივნეების პათ.მორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

ციტოტექნოლოგიური გამოკვლევა პაპანიკოლაუს მეთოდით (გინეკოლოგიური მასალა)

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

30,00

ციტოტექნოლოგიური გამოკვლევა პაპანიკოლაუს მეთოდით (არაგინეკოლოგიური მასალა)

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

30,00

ინტრაოპერაციული ექსპრესდიაგნოსტიკა

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

90,00

ოპერაციული მასალის დაჩქარებული დიაგნოსტიკა

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

120,00

დაბალი რისკის პაპილომა ვირუსის გამოვლენა in situ ჰიბრიდიზაციის მეთოდის გამოყენებით

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

150,00

მაღალი რისკის პაპილომა ვირუსის გამოვლენა in situ ჰიბრიდიზაციის მეთოდის გამოყენებით

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

150,00

პათოლოგიური ქსოვილის იმუნოჰისტოქიმიური გამოკვლევა

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

250,00

Her2-ის განსაზღვრა in situ ჰიბრიდიზაციის მეთოდის გამოყენებით

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

350,00

ბიოფსიური მასალის პათომორფლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

70,00

კანის არასიმსივნური პათოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

70,00

კანის სიმსივნური პათოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

70,00

საყლაპავი მილის სიმსივნეების პათომორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

70,00

საშვილოსნოს ღრუს გამონაფხეკის პათომორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

70,00

საშვილოსნოს ყელის კონიზირებული ქსოვილი

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

70,00

სისხლძარღვების არასიმსივნური პათმორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

70,00

სისხლძარღვების სიმსივნეების პათომორფოლოგიები

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

70,00

ძვლის ტვინის არასიმსივნური პათოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

70,00

ძვლის ტვინის სიმსივნური პათოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

70,00

ექსტრიპირებული საშვილოსნო დანამატებთან ერთად (ავთვისებიანი სიმსივნური პათოლოგია)

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

120,00

ექსტრიპირებული საშვილოსნო დანამატებთან ერთად (კეთილთვისებიანი სიმსივნური პათოლოგია)

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

120,00

მულტიორგანული მასალა (ერთი სისტემა)

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

120,00

ოპერაციული მასალის დაჩქარებული დიაგნოსტიკა

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

120,00

სათესლეს არასიმსივნური და ანთებითი პროცესების პათ.მორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

120,00

სათესლეს სიმსივნეების პათ.მორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

120,00

მულტიორგანული მასალა (სხვადასხვა სისტემა)

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

150,00

ხორხის არასიმსიუვნური პროცესების პათ.მორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

ხორხის სიმსივნეების პათ.მორფოლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100,00

ნაწლავის ბიოფსიური მასალის მორფოლოგიური გამოკვლევა (თბილისის პროგრამა)

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

0,00

ნაწლავის ბიოფსიური მასალის მორფოლოგიური გამოკვლევა (რეგიონის პროგრამა)

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

0,00

საშვილოსნოს ყელის ბიოფსიური მასალის გამოკვლევა(რეგიონის პროგრამა)

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

0,00

საშვილოსნოს ყელის ბიოფსიური მასალის გამოკვლევა(თბილისის პროგრამა)

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

0,00

საშვილოსნოს ყელის ციტოლოგიური გამოკვლევა (თბილისის პროგრამა)

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

0,00

საშვილოსნოს ყელის ციტოლოგიური გამოკვლევა (რეგიონული პროგრამა)

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

0,00