პათომორფოლოგიური ლაბორატორია


მეგალაბის პათოლოგიის დეპარტამენტი აერთიანებს ოთხ მიმართულებას :

1. ციტოპათოლოგია
2. ჰისტოპათოლოგია
3. იმუნოჰისტოქიმია
4. მოლეკულური პათოლოგიის
მეგალაბის პათოლოგიის დეპარტამენტში ფუნქციონირებს ულტრათანამედროვე, სრულიად ავტომატიზირებული, მაღალტექნოლოგიური აპარატები, როგორიცაა: 
Axio, Primo srar, CellSolutions 30, 3D Histech, Thermo Scientific Excelsior AS, Leica AutoStainer XL,Leica CV5030 Robotic Coverslipper, Thermo Scientific PT Module, Thermo Scientific Autostainer, Leica RM2245, Bio-Optica parafin station .
მაღალი ხარისხის კრიოსტატი -გვაძლევს ინტრაოპერაციული ექპრეს დიაგნოსტიკის ჩატარების საშუალებას დროის უმცირეს ინტერვალში.
ჩვენი ლაბორატორიის უპირატესობა არის: 
1.მარკერების დიდი ჯგუფი >150 მეტი სადიაგნოსტიკო მარკერი ;
2.სითხეზე დაფუძვნებული ციტოლოგიური კვლევის შესრულება (Liquid-based cytologyimethod), რომლის ბაზაზე დაყრდნობითაც არის შესაძლებელი მოლეკულურ-ტექნოლოგიური დიაგნოსტიკა.;
3.უჯრედული ბლოკის ტექნოლოგია -სითხეში (პუნქტატი ასციტები, პლევრული სითხის) არსებული უჯრედების კონცენტრირება და ჰისტოლოგიურ მასალად ჩაყალიბება და კონსერვაცია, რაც საშუალებას იძლევა ანათლების გაკეთების და მასალის არქივიზაციის.;
4 მოლეკულური პათოლოგიის მიმართულება, გენური მუტაციების გამოვლენა;
5. ჰემატოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა( ნაცხი მინაზე, ბიოპტატები) ;
4. უდიდესი მოცულობის საარქივო დიაგნოსტიკური მასალა ;
5 ინტელექტუალური რესურსი, პერსონალს სტაჟირება გავლილი აქვს უცხოეთის წამყვან კლინიკებში;


თირკმლის სიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

კუჭის არასიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

კუჭის სიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

ლიმფური კვანძების არასიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

ლიმფური კვანძების სიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

ნაღვლის ბუშტის არასიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

ნაღვლის ბუშტის სიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

ნუშურა ჯირკვლების სიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

ნუშურა ჯირკვლების არასიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

პანკრეასის არასიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

პანკრეასის სიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

პირის ღრუს არასიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

პირის ღრუს სიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

რბილი ქსოვილების სიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

რბილი ქსოვილების არასიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

საკვერცხეებისა და კვერცხსავალი მილის არასიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

საკვერცხეებისა და კვერცხსავალი მილის სიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

სანერწყვე ჯირკვლის სიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

სანერწყვე ჯირკვლის არასიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

სარძევე ჯირკვლის არასიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

სარძევე ჯირკვლის სიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

სასქესო ასოს არასიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

სასქესო ასოს სიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

საშარდე გზების არასიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

საშარდე გზების სიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

სწორი ნაწლავის არასიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

სწორი ნაწლავის სიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

ფარისებრი ჯირკვლის არასიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

ფარისებრი ჯირკვლის სიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

ფილტვების არასიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

ფილტვის სიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

ქალის გარეთა სასქესო ორგანოების არასიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

ქალის გარეთა სასქესო ორგანოების სიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

ღვიძლის არასიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

ღვიძლის სიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

შარდის ბუშტის არასიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

შარდის ბუშტის სიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიურიო დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

ცხვირის ღრუს არასიმსივნრი პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

ცხვირის ღრუს სიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

ცხვირ-ხახის არასიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

ცხვირ-ხახის სიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

ძვლისა და სახსრების არასიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

ძვლისა და სახსრების სიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

წვრილი და მსხვილი ნაწლავის არასიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

წვრილი და მსხვილი ნაწლავის სიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

წინამდებარე ჯირკვლის არასიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

წინამდებარე ჯირკვლის სიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

ხორხის არასიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

ინტრაოპერაციული ექსპრესდიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

90.00

ოპერაციული მასალის დაჩქარებული ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

120.00

Her2-ის ამპლიფიკაციის განსაზღვრა ქსოვილში


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

350.00

ბიოფსიური მასალის პათომორფლოგია

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

70.00

კანის არასიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

70.00

კანის სიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

70.00

საყლაპავი მილის სიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

ძვლის ტვინის სიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

70.00

მულტიორგანული მასალის ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა (ერთი სისტემა)


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

120.00

სათესლე ჯირკვლის არასიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

120.00

სათესლე ჯირკვლის სიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

120.00

მულტიორგანული მასალის ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა (სხვადასხვა სისტემა)


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

150.00

ხორხის სიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

ასციტური სითხის ციტოლოგიური გამოკვლევა

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

43.00

ბრონქო-ალვეოლური ლავაჟის ციტოლოგიური გამოკვლევა

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

43.00

კანის ანაფხეკის/ანაბეჭდის ციტოლოგიური გამოკვლევა

პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

43.00

კუჭ-ნაწლავის ციტოლოგიური გამოკვლევა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

43.00

ლიმფური კვანძის ციტოლოგიური გამოკვლევა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

43.00

ლიქვორის ციტოლოგიური გამოკვლევაპათომორფოლოგიური ლაბორატორია

43.00

პერიკარდიუმის ღრუს სითხის ციტოლოგიური გამოკვლევა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

43.00

პლევრის ღრუს სითხის ციტოლოგიური გამოკვლევა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

43.00

რბილი ქსოვილების ციტოლოგიური გამოკვლევა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

43.00

რესპირატორული ტრაქტის ციტოლოგიური გამოკვლევა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

43.00

სარძევე ჯირკვლის ციტოლოგიური გამოკვლევაპათომორფოლოგიური ლაბორატორია

43.00

საშვილოსნოს ყელის ნაცხის ციტოლოგიური გამოკვლევა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

43.00

საშოს ნაცხის ციტოლოგიური გამოკვლევა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

43.00

ფარისებრი ჯირკვლის ციტოლოგიური გამოკვლევა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

43.00

შარდის ციტოლოგიური გამოკვლევა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

43.00

ციტოლოგიური მასალის კვლევა პაპანიკოლაუს მეთოდით (გინეკოლოგიური მასალა)


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

43.00

ციტოლოგიური მასალის კონსულტაცია


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

57.00

ციტოლოგიური მასალის შეღებვა May Grunwald Giemsa -ს მეთოდით


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

43.00

ციტოლოგიური მასალის შეღებვა Diff Quick-ის მეთოდით


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

43.00

ძვლის ტვინის ასპირატის ციტოლოგიური გამოკვლევა May-Grunwald_Giemsa-ს მეთოდით


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

130.00

ციტოტექნოლოგიური გამოკვლევა პაპანიკოლაუს მეთოდით (არაგინეკოლოგიური მასალა)


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

43.00

უჯრედული ბლოკის ტექნოლოგია


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

იმუნოციტოქიმიური კვლევა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

357.00

სითხეზე დაფუძნებული ციტოლოგია


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

86.00

2 სხვადასხვა წერტილიდან აღებული ბიოფსიური მასალის ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

114.00

ამპუტირებული კიდურის არასიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

ამპუტირებული კიდურის სიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

აპენდიქსის არასიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

აპენდიქსის სიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

ბადექონის არასიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

ბადექონის სიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

ბიოფსიური მასალის პრეპარატების დამზადება


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

29.00

ბიოფსიური მასალის ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

70.00

ბრონქების არასიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

ბრონქების სიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

გულის და სარქველების არასიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

143.00

გულის და სარქველების სიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

143.00

ელენთის არასიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

ელენთის სიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

ზედა და ქვედა ყბის არასიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

143.00

ზედა და ქვედა ყბის სიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

143.00

თავ-ზურგ-ტვინის მაგარის გარსის სიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

თავ-ზურგ-ტვინის მაგარის გარსის არასიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

თვალის არასიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

143.00

თვალის სიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

143.00

თიაქრის პარკის არასიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

თიაქრის პარკის სიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

თიმუსის არასიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

თიმუსის სიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

თირკმელზედა ჯირკვლის არასიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

თირკმელზედა ჯირკვლის სიმსივნური პროცესების ჰისტოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

თირკმლის არასიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

თორმეტგოჯა ნაწლავის არასიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

თორმეტგოჯა ნაწლავის სიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

მზა ჰისტოლოგიური პრეპარატების გადახედვა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

ოპერაციული მასალის პრეპარატების დამზადება


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

36.00

პარათირეოიდული ჯირკვლის არასიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

143.00

პარათირეოიდული ჯირკვლის სიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

143.00

პერიფერიული ნერვის არასიმსივნური პრეოცესების ჰისტოპათოლოგიური გამოკვლევა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

143.00

პერიფერიული ნერვის სიმსივნური პრეოცესების ჰისტოპათოლოგიური გამოკვლევა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

143.00

პლაცენტის არასიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

143.00

პლაცენტის სიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

143.00

სანაღვლე გზების არასიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

143.00

სანაღვლე გზების სიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

143.00

საყლაპავი მილის არასიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

70.00

საშვილოსნოს ავთვისებიანი კვანძოვანი წარმონაქმნების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

143.00

საშვილოსნოს არასიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

საშვილოსნოს კეთილთვისებიანი კვანძოვანი წარმონაქმნების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

143.00

საშვილოსნოს სიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

საშვილოსნოს ღრუს გამონაფხეკის ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

70.00

საშვილოსნოს ყელის სიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

საშვილოსნოს ყელის არასიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

საშვილოსნოს ყელის ბიოფსიური მასალის ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

100.00

საშვილოსნოს ყელის კონიზირებული ქსოვილის ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

70.00

სისხლმილების არასიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

70.00

სისხლმილების სიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

70.00

ყურის არასიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

143.00

ყურის სიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

143.00

ცხოველის მასალის ჰისტომორფოლოგიური გამოკვლევა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

171.00

წინამდებარე ჯირკვლის ბიოფსიური მასალის ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

143.00

ნებისმიერი ორგანოს/ქსოვილის ოპერაციული და ბიოფსიური მასალის იმუნოჰისტოქიმიური კვლევა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

290.00

ძვლის ტვინის ბიოფსიური ქსოვილის იმუნოჰისტოქიმიური კვლევა


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

450.00

ჰისტოქიმიური და იმუნოჰისტოქიმიური კვლევა Helicobacter pilory-ს გამოვლენის მიზნით


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

214.00

ეპშტეინ-ბარის ვირუსის გამოვლენა ქსოვილში


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

171.00

დაბალი რისკის პაპილომა ვირუსის გამოვლენა ქსოვილში


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

150.00

მაღალი რისკის პაპილომა ვირუსის გამოვლენა ქსოვილში


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

150.00

BRAF მუტაციის განსაზღვრა ქსოვილში ავტომატიზებული სისტემით


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

2358.00

EGFR მუტაციის განსაზღვრა ქსოვილში ავტომატიზებული სისტემით


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

2358.00

KRAS მუტაციის განსაზღვრა ქსოვილში ავტომატიზებული სისტემით


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

2358.00

NRAS/BRAF მუტაციის განსაზღვრა ქსოვილში ავტომატიზებული სისტემით


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

2358.00

მიკროსატელიტების არასტაბილურობის (MSI) განსაზღვრა ქსოვილში ავტომატიზებული სისტემით


პათომორფოლოგიური ლაბორატორია

400.00