მეგალაბის შესახებ

მეგალაბი, პირველი სამედიცინო ლაბორატორია კავკასიის რეგიონში, რომელმაც 2022 წლის 24 ივლისს ოქროს სტანდარტად აღიარებული JCI აკრედიტაცია მიიღო


მეგალაბში დღეში 5 000-ზე მეტ პაციენტს ვემსახურებით და ეს ციფრი წელიწადში 2 000 000-ს აღწევს. ჩვენ მიერ ჩატარებული კვლევების რაოდენობა დღიურად მინიმუმ 17 000-ს, წელიწადში კი - 6 000 000-ს აღემატება და ამ ყველაფერს 150 მაღალტექნოლოგიური სამედიცინო აპარატი ემსახურება. გარდა ამისა, 800-ზე მეტი კვლევის სახეობა გვაქვს დანერგილი და ვთანამშრომლობთ 200-ზე მეტ პარტნიორთან, მათ შორის, წამყვან კლინიკებთან და სადაზღვევო კომპანიებთან საქართველოს მასშტაბით

Play icon

JCI აკრედიტაცია

JCI (Joint Commission international) ჯანდაცვის აკრედიტაციის უმაღლესი ორგანოა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელიც უზრუნველყოფს კლინიკური პროცესების სწორად წარმართვას, პაციენტზე ზრუნვის ხარისხისა და უსაფრთხოების მუდმივ გაუმჯობესებას


JCI მსოფლიო მასშტაბით 100-ზე მეტ წამყვან სამედიცინო დაწესებულებასთან და სამთავრობო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობს, აკრედიტაცია კი გლობალურად მხოლოდ 40 წამყვან ლაბორატორიას აქვს მიღებული და მათ შორისაა მეგალაბიც

დიაგნოსტიკური კვლევები

გთავაზობთ ნებისმიერი კვლევის ჩატარებას მეგალაბის კლინიკურ და
პათომორფოლოგიურ ლაბორატორიაში

ნაკრები

ნაკრები

6 000 000

ჩატარებული კვლევა წლიურად

2 000 000

მომხმარებელი წელიწადში

5 000

პაციენტი დღეში

800

სახეობის კვლევა

150

სამედიცინო აპარატი

ინფოთეკა