რეზიდენტურა

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, რასაც კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის განვითარების ფარგლებში ვახორციელებთ, ახალგაზრდა თაობისა და პროფესიონალი კადრების ზრდაა, რისთვისაც დავნერგეთ რეზიდენტურის პროგრამა როგორც ლაბორატორიულ მედიცინაში, ისე კლინიკურ პათოლოგიაში

რეზიდენტურა

Residency Work